3 misverstanden over lichtwerkers

3 oktober 2018

Wat is dat eigenlijk een lichtwerker?

Laten we het eens vanuit een breder perspectief bekijken.

Het collectief menselijk bewustzijn en de trilling van Moeder aarde zijn aan het toenemen in frequentie. We gaan als mensheid van een duister bewustzijn van nemen en angst (waar we de afgelopen 3000 jaar een dieptepunt in ervaren hebben) naar een nieuw bewustzijn van liefde en wijsheid. Je ziet het overal om je heen, de mensheid is aan het ontwaken.

Lichtwerkers zijn zielen die in deze tijd incarneren om de mensheid bij dat ontwaken te helpen. Ze zijn in veel opzichten anders dan de meeste mensen om hen heen en vaak is dat op jonge leeftijd al duidelijk.

Lichtwerkers zijn ervaren zielen die gepokt en gemazeld zijn door de levens heen. Ze waren vaak sjamaan, monnik of priesteres. Maar ook leefden ze, door de millennia heen, verschillende levens als daders en slachtoffers.

In deze tijd van veranderend bewustzijn, zijn we als lichtwerkers met velen tegelijk geïncarneerd. Er waren generaties lichtwerkers voor ons en er worden steeds weer nieuwe generaties lichtwerkers geboren. Ook wel Nieuwetijdskinderen genoemd.

Lichtwerkerschap wordt nog wel eens met ‘geitenwollen-sokken-types’ en hippies geassocieerd. Niets mis mee, maar de meeste Lichtwerkers zijn tegenwoordig moderne mensen die vol in het leven staan en voor hun ontwaken en coming out als lichtwerker banen en rollen bekleedden in de maatschappij.

Vaak komen lichtwerkers ter wereld met een hele boel te verwerken karma uit de vele levens die ze geleefd hebben en meestal maken ze hierdoor vervelende dingen mee in hun jonge jaren. Ook nemen lichtwerkers veel negativiteit over van anderen in hun omgeving. Veel hooggevoelig mensen zijn in werkelijkheid lichtwerkers.

Duizenden jaren lang was het niet okee om Lichtwerker te zijn. We werden als ketters vervolgd, als heksen verbrand en als zonderlingen verbannen. Onze geschriften werden vernietigd. Verreweg de meeste lichtwerkers zijn hierdoor met de nodige trauma’s in hun rugzak geboren in dit leven.

De laatste jaren stijgt de frequentie van het collectief menselijk bewustzijn zo snel dat steeds meer lichtwerkers hun ware aard ontdekken. Ze beginnen te begrijpen waarom ze zijn zoals ze zijn en komen voor hun geaardheid uit.

Vaak ontstaat een verlangen tot zelfontwikkeling en een verlangen tot het dienen van anderen. Lichtwerkers worden na hun ontwaken vaak coach, therapeut, trainer, hoogleraar, meditatieleraar, spreker, verbinder, zorgverlener, healer, psycholoog, psychiater, spiritueel leraar of een ander beroep waarbij mensen geholpen worden.

Steeds meer lichtwerkers komen uit de kast. Anderen vinden dat vreemd. Ze plakken er labels op, projecteren hun angsten en beschuldigen lichtwerkers van ego-opklopperij, superieuriteitsdrang en dergelijke. Ook lichtwerkers doen dit bij elkaar overigens.

Het lichtwerkerschap is iets nieuws, iets engs en iets onbekends en wordt daarom veroordeeld. Ik trek een vergelijking met de openbaring van de homoseksualiteit 30 jaar geleden. Ik weet nog toen mijn oom uit de kast kwam. Dat werd bestempeld als ziekte, als label, als verzinsel, als aandachttrekkerij… hij verloor zelfs zijn baan als filiaaldirecteur bij de Rabobank erdoor.

Voor hem was dat vreselijk omdat hij wist dat hij als homoseksueel geboren was, wat anderen ook beweerden en hoeveel oordelen hij ook voor de kiezen kreeg. Velen met hem deelden dit lot en gelukkig is homoseksualiteit nu redelijk algemeen geaccepteerd. Niet in de laatste plaats door de inzet en community building van homoseksuelen wereldwijd om dit taboe te doorbreken.

Wij lichtwerkers zijn aan het begin van onze coming out. Reacties als ego, verzinsels en aandachttrekkerij zijn ons dan ook niet vreemd. We hebben nog een lange weg te gaan waarbij we op liefdevolle wijze op de barricaden mogen gaan staan en ons mogen verbinden in community’s.

Met deze coming out stellen lichtwerkers zich bloot aan de drie niveaus van waarheid. De Duitse filosoof Arthur Schopenhauer (1788 – 1860) zei: “De waarheid heeft drie niveaus; eerst wordt ze belachelijk gemaakt en met gelach ontvangen. Vervolgens wordt ze met geweld en agressie bejegend. Om uiteindelijk geaccepteerd te worden alsof het nooit anders is geweest. In dit blog lees je hier meer over.

Een boegbeeld in de coming out van lichtwerkers is medium Pamela Kribbe. Zij channelt de woorden van Jeshua, in de bijbel beschreven als Jezus. Jeshua vertelt ons in Pamela’s boek: ‘Gesprekken met Jeshua” alles over het ontstaan van lichtwerkers, alsmede 12 eigenschappen waaraan je kunt herkennen of je zo geboren bent of niet.

Dit zijn ze:

 • Lichtwerkers voelen zich altijd al anders. Vaak zelfs anders dan het gezin waar ze in opgroeiden.
 • Lichtwerkers zijn individualisten die hun eigen (niet gebaande) pad volgen.
 • Lichtwerkers kunnen heel slecht tegen autoriteit en machtsvertoon uit ego.
 • Lichtwerkers zijn geboren hulpverleners hetgeen zich in verschillende vormen kan uiten.
 • Lichtwerkers hebben vaak al heel jong een spiritueel besef. Ze voelen zich aangetrokken tot bewustwording.
 • Veel lichtwerkers hebben een gevoel van heimwee naar huis, vaak zonder te weten waar huis is. Ze voelen zich een vreemde op aarde.
 • Lichtwerkers hebben een aangeboren respect voor leven. Agressie jegens dieren en planten raakt ze. Ze komen vaak op voor mensen en dieren in moeilijke omstandigheden.
 • Vaak hebben lichtwerkers moeite met conflicten, agressie en met opkomen voor zichzelf.
 • De meeste Lichtwerkers zijn zachtmoedig, gevoelig en invoelend. Vaak is daar in de loop van het leven een geconditioneerd masker overheen ontstaan.
 • Zeker als kind zijn de meeste lichtwerkers dromerig, zweverig en voelen zich niet goed geaard.
 • Lichtwerkers kunnen heel gemakkelijk negatieve emoties van anderen oppikken. Als ze niet leren hoe ze deze kunnen verwerken kan dat tot enorme emotionele problemen leiden.
 • Doordat lichtwerkers vele levens geleefd hebben op aarde die in teken van spiritualiteit en godsdienst stonden, voelen ze vaak affiniteit met spiritualiteit, met tradities en met religies. In het verleden werden ze afgewezen en vervolgd, hetgeen sporen heeft achtergelaten en ook juist tot allergie tegen spiritualiteit kan leiden.

Ondanks deze heldere kenmerken blijven veel mensen hun vooroordelen tegen lichtwerkers houden. Verklaarbaar omdat de kenmerken nog niet heel bekend zijn. Ik benoem hieronder drie misverstanden die tot die vooroordelen kunnen leiden.

 1. Lichtwerker is een ego dingetje, een zelfbedacht label.

Veel mensen denken dat een Lichtwerker besluit of bedenkt lichtwerker te zijn. In werkelijkheid word je zo geboren en is er een coming out die niets met het lager ego te maken heeft. Lichtwerker ben je vanuit je ziel. Het is net zo min een keuze als seksuele geaardheid, geslacht, ras of nationaliteit.

 1. Lichtwerkers vinden zich beter dan anderen.

Hier worstelen veel lichtwerkers mee. Omdat ze anders zijn worden ze al gauw bestempeld als mensen die zich beter voelen dan anderen. Al sinds mensenheugenis vinden mensen anders zijn eng en worden zij die anders zijn gemarginaliseerd. Anders zijn betekent echter niet beter of minder. Mensen met een lichtwerkerziel voelen zich niet beter dan mensen met een aardeziel. Net als dat homo’s zich niet beter voelen dan hetero’s. Sterker nog, lichtwerkers komen hier juist om deze mensen te dienen in deze tijd van transformatie naar een nieuw collectief menselijk bewustzijn.

 1. Lichtwerkers scheiden zich af van anderen en creëren dualiteit.

Veelgehoorde kritiek in spirituele kringen is dat Lichtwerkerschap iets dualistisch is en dat het tot afscheiding leidt. Deze denkwijze is binnen de ultieme waarheid dat alles één is natuurlijk correct. Echter vindt de werkelijkheid van het lichtwerkerschap plaats in de zielswerkelijkheid binnen de spirituele werkelijkheid. En daarmee buiten de dimensie van tijd en ruimte van de relatieve werkelijkheid waarin we leven. Lichtwerkerschap is geen keuze. Uiteindelijk wordt iedere aardeziel overigens een lichtwerkerziel. Lichtwerkers voelen het lijden van alle mensen, dieren en andere bewustzijnsvormen en voelen de compassie en motivatie om daar iets aan te doen. Niet vanuit het idee dat de wereld niet goed is zoals ze is, maar vanuit een diepe zielspassie.

Lichtwerkerschap komt dus vanuit je ziel, het is een missie die zo diep van binnen voelbaar is, dat je je er uiteindelijk niet aan kunt onttrekken. Al proberen veel lichtwerkers dat echt wel door het weg te stoppen of te ontwijken.

Door de traumatische ervaringen uit vorige levens waarin lichtwerkers vervolgd werden omdat ze bijvoorbeeld genezer, kruidenvrouw of ziener waren en daarvoor gemarteld en vermoord werden, leven veel lichtwerkers met een angst voor zichtbaarheid en een weerstand tegen hun lichtwerkerschap.

Toch doen ze ondanks dat vaak hun werk en leven ze (een deel van hun) zielsmissie als bijvoorbeeld healer, coach, spreker, trainer, psycholoog of therapeut. Ik hoop dat ik deze lichtwerkers met deze blog inspireer nog eens goed naar de angsten en weerstanden te kijken vanuit dit karmisch perspectief.

Lichtwerkers hebben een taak. Ze zijn hier om de mensheid te faciliteren in de onherroepelijke groei van het collectief bewustzijn. Mensen ontwaken van binnenuit en ze zijn er om ze te begeleiden in het ontwaakproces. Dat doet iedere lichtwerker op een eigen, authentieke manier.

Belangrijk is het besef dat lichtwerkers ook gewoon ego’s hebben. Ze zijn niets beter of minder dan andere mensen. Nederigheid en bescheidenheid is essentieel voor de lichtwerker. Tegelijkertijd mogen lichtwerkers in deze tijd, in elk geval in Nederland, zichtbaar zijn, zonder fysieke gevolgen.

Je mag gaan staan voor je lichtwerker zijn. Je mag krachtig zijn, zichtbaar zijn, uitkomen voor wat jij voelt dat je bent.

Over een jaar of vijf van nu (eind 2018) zul je merken dat lichtwerker zijn geaccepteerd is. Tegen die tijd begrijpen de meeste mensen dat je lichtwerker bij geboorte bent en dat er niets elitair aan is, net zomin als bij de overige, verschillende eerder genoemde aangeboren zaken als ras, sekse, seksuele geaardheid of nationaliteit.

Tot die tijd zijn we pioniers en breken we het ijs voor de generaties na ons. We zullen weerstanden, grappen en aanvallen moeten weerstaan. De waarheid wordt eerst weggehoond, dan met agressie bejegend en vervolgens aangenomen alsof ze nooit anders is geweest.

En zo zal het ons ook vergaan. Ik geef je graag nog een paar tips bij je coming out:

 • Blijf op je post: Laat je niet afschrikken door de weerstanden, angsten en projecties van anderen.
 • Dien: doe je ding in dienst van het goddelijk Universeel licht waar alles uit bestaat.
 • Omring je zoveel mogelijk met andere Lichtwerkers, bouw community.
 • Werk aan het schoonmaken en -houden van je kanaal: je fysieke, psychologische, emotionele, mentale en karmische lagen waar je ziel zich door manifesteert.
 • Blijf je spiritueel ontwikkelen.
 • Wees nederig en bescheiden en doe je niet anders voor dan je als mens bent. Je bent gewoon een mens met een bepaald talent, dat zijn voetballers, muzikanten en wetenschappers ook.
 • Onderzoek je lichtwerkerschap. Lees erover, praat erover met gelijkgestemden en graaf diep in jezelf.
 • Geniet van je lichtwerker zijn. Het is een dankbare en voldoening gevende taak waar je op bescheiden wijze gewoon trots op mag zijn.

Tot slot:

Niemand kan jou vertellen of je lichtwerker bent of niet. Je weet het zelf heel diep vanbinnen. Er zijn momenteel alleen al in Nederland honderdduizenden lichtwerkers die miljoenen ontwakende mensen begeleiden. Als je deze blog helemaal tot hier hebt gelezen is de kans groot dat je een lichtwerker bent. Ik groet je en kijk er naar uit je te ontmoeten.

In liefde en verbinding. For the good of all.

Robert

Robert Bridgeman leidt lichtwerkers op tot transformatiecoach en meditatieleraar via zijn. Bridgeman Academy. Robert brengt lichtwerkers samen in Bridgeman Community. Zijn levensmissie is het vinden, opleiden en in hun kracht helpen van zoveel mogelijk lichtwerkers om op deze manier de mensheid te dienen in de shift naar het nieuwe bewustzijn van liefde en wijsheid. Robert is auteur van 6 boeken en documentaire maker. Hij had zijn eigen coming out 10 jaar geleden en leert elke dag bij over wat het betekent een Lichtwerker te zijn. Robert is actief als spiritueel leraar en leeft en werkt (met zijn gezin) in bewustwordingscentrum Terra Nova in Zuid Frankrijk.

Deel dit!

3 suggesties bij “3 misverstanden over lichtwerkers

 1. Maria Nooijen zegt:

  Dankjewel voor dit prachtige blog Robert.
  Ik kreeg het toegestuurd via mijn jongste zoon die een jaarprogramma bij jou volgt en die ik volop in verandering zie komen. Hoe mooi is dat om als moeder dat te mogen meemaken??

  Het was wel shocking voor me dat ik me in bijna alle eigenschappen herkende…
  Vele puzzelstukjes vallen in een klap op hun plek… ik ben ook een ‘Lichtwerker’ Geen twijfel meer mogelijk.
  Ik mag me eindelijk bekennen aan mezelf…
  En dat ik nu in mijn 70e levensjaar ‘uit de kast mag komen’…. Super toch?

  Nogmaals, héél hartelijk dank voor je mooie woorden en ik zal (net als vele Lichtwerkers) blijven ‘werken’ zolang ik leef op aarde…

  Warme groet, Maria Nooijen

 2. Hallo Robbert ik ben ondertussen 17 jaar oud en ongeveer 2 jaar lang een beetje bewust dat het leven verder gaat dan alleen je lichaam zo gezegd haha. Ik kreeg volgens mij op mijn 14e de eerste keer te horen dat ik op hooggevoeligheid wat meer aanwezig ben dan mijn andere leeftijds genoten. Op 15 jarige leeftijd kreeg ik mijn eerste ervaring met meerder verdwaalde zielen, gelukkig was mijn moeder ook al wat verder op spiritueel niveau en werd ik sirieus genomen ik kan de aanwezige niet zien of horen maar wel voelen en dit was voor mij heftig en zwaar om mee om te gaan. Ik ben via mijn moeder in contact gekomen met een spirituele Healer (weet niet hoe ik het anders moet noemen) en dit persoon heeft mij een andere kijk gegeven en heeft mij begeleid met het omgaan met mijn eigenschap. Ook heb ik door haar te horen gekregen dat ik een lichtwerker ben “wat ik ook oprecht zo voel” alleen had ik een kleine vraag na uw bericht gelezen te hebben was mijn vraag dat ik helemaal niet veel ervaring heb met de aarde, en dat ik niet vaak ben gereïncarneerd op de aarde, Mijn vraag duid dan ook hoe kan het dan dat ik wel een lichtwerker ben?

Een bericht schrijven

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *