In drie spirituele stappen naar een betere wereld

6 december 2018

Je ziet al het onrecht in de wereld en het gaat je aan het hart. Je ziet mensen lijden in vluchtelingenkampen op het nieuws en er komen steeds filmpjes voorbij op Facebook variërend van plastic eilanden in de oceaan tot de nieuwe president van Brazilië die de Amazone wil kappen tot de verschrikkingen in oorlogsgebieden wereldwijd.

Je voelt de pijn en wilt iets doen. Vervolgens hoor je dat spirituele ontwikkeling betekent dat je juist niets mag doen. Dat je het in jezelf moet oplossen. Allerlei mensen die roepen dat waar je je aandacht op richt groeit en dus hun aandacht niet meer geven aan lijden en onrecht.

Het tegenovergestelde is echter waar. Door je kop in het zand te steken wordt het onrecht niet minder. Je kunt de problemen in de wereld niet alleen in jezelf oplossen. Een voorbeeld van iemand die zowel in als buiten zichzelf actief is, is de Dalai Lama die de wereld over reist voor zijn activisme. Activisme is supergoed! De vraag is alleen; doe je het uit angst en strijd, of uit liefde en compassie.

Natuurlijk is het supergoed om naar binnen te keren en jezelf te realiseren. Het is echter slechts een deel van het verhaal. Een eerste stap in drie stappen die elk mens zou mogen nemen om samen tot een mooie wereld te komen.

Want als we eens goed gaan kijken naar de verlichte meesters die écht spiritueel ontwikkeld zijn, dan komen we tot interessante inzichten. Als spiritualiteit betekenen zou dat je alle lijden in jezelf moet oplossen, zoals bijvoorbeeld de leraar Jiddu Krishnamurti verkondigde, dan zouden de grote verlichte leraren van alle tijden thuis zijn gebleven. Het tegenovergestelde is waar. Krishnamurti zat er klaarblijkelijk naast op dit gebied.

 • De Boeddha bijvoorbeeld predikte na zijn zelfrealisatie 50 jaar lang door heel Noord India. Hij leidde meer dan 400 monniken op in zijn leer en hielp anderen waar hij kon…
 • En Jezus reisde door Israel, genas melaatsen en blinden en predikte het woord van zijn vader aan ieder die het horen wilde. Hij stierf ervoor aan het kruis…
 • De verlichte Kathaarse priesters reisden in tweetallen de Langue d’Oc door en predikten het ware geloof waar ze konden. Ze hielpen armen, zieken en stervenden overal waar ze kwamen…
 • Paramahansa Yogananda vestigde zich, op verzoek van zijn leraar Sri Yukteswar, in Amerika en begon er een commune om de ingang van de nieuwe tijd van verbinding en liefde, de Dwapara Yuga, ook in het Westen handen en voeten te geven…
 • OSHO deed hetzelfde, bouwde een commune met 10.000 mensen in Oregon en mengde zich zelfs in de Amerikaanse politiek…
 • De verlichte Advaita Vedanta leraar Sri Nisagadata Maharaj doceerde dagelijks vanuit een huis in Mumbai. Mensen van over de hele wereld kwamen naar hem toe.
 • Zen meester Thich Nath Hahn werd door Martin Luther King Jr. genomineerd voor de Nobelprijs voor de vrede voor zijn activistenwerk rondom de oorlog in Vietnam.
 • De Dalai Lama won zelfs de Nobelprijs voor de vrede en zet zich elke dag in voor zijn drie speerpunten: 1. De mensheid als één, 2. Religieuze harmonie en 3. De vrijheid van Tibet…
 • Arvol Looking Horse, de spiritueel leider van de Sioux indianen in Noord Amerika helpt zijn volk waar hij kan in hun gevecht tegen de Amerikaanse onderdrukking…
 • De Tibetaans/ Franse monnik Matthieu Ricard heeft een stichting waarmee hij tig-duizenden kinderen in Nepal en India voedt en naar school helpt gaan…

Hoe rijmt deze informatie met het naar binnen keren en de wereld niet ingaan? De grote leraren gingen en gaan er juist op uit. Hoe zit het nu echt?

De werkelijkheid is dat het naar binnen keren slechts stap 1 van 3 is.

Er is veel ellende gaande in de wereld. Mensenhandel, oorlog, bio- industrie, onderdrukking van oorspronkelijke stammen, uitsterving van dierensoorten, gedwongen prostitutie, de macht van de krachten achter Big Bank, Big Pharma en Big Oil. Vluchtelingenkampen, ontbossing, vervuiling van oceanen en lucht. Veel mensen ergeren zich daar groen en geel aan.

Al dat lijden in de wereld doet ze pijn. Mensen zijn nu eenmaal pijn vermijdende wezens en willen die pijn niet voelen. Dan zijn er twee mogelijkheden om daar mee om te gaan; Vluchten en Vechten.

 1. Vluchten: Verstoppen voor de pijn en net doen alsof het er niet is. Veel mensen volgen deze strategie en leven hun eigen leven. Ze kijken wel journaal en lezen kranten, maar het gaat ene oor in, andere oor uit. Onderhuids schuldgevoel wordt afgekocht met donaties aan zogenaamde goede doelen.
 2. Vechten: Strijden, de barricaden op en in actie komen. Deze mensen komen op voor het lijden van de aarde, natuur en mensheid. Ze lopen mee in protestmarsen, tekenen petities en roepen op Facebook. Ze doen dit echter vanuit hun eigen pijn en strijd, vanuit hun eigen woede en vanuit hun angst dat het mis zal gaan.

En daar gaat iets mis. Als je namelijk vanuit pijn en angst strijdt tegen het onrecht in de wereld, dan draag je er aan bij. Dan maak je het dus erger… Een enorme paradox, ik weet het, maar je geeft het energie.

Niet voor niets zei Moeder Theresa dat we niet tegen de oorlog, maar voor de vrede zouden moeten protesteren.

Wat ze daarmee wilde zeggen is dat je vanuit liefde, compassie en wijsheid de wereld ingaat onrecht en lijden aan de kaak te stellen. Niet vanuit pijn en woede.

Daarvoor heb je eerst werk te doen in jezelf.

Het is heel belangrijk dat je, voor dat je activistisch werk gaat doen in de wereld, je eerst aan je eigen zelfrealisatie werkt.

Stap 1 is naar binnen gaan en:

 • Je contact met de bron herstellen
 • De duisternis in jezelf verlichten
 • Je pijnstukken oplossen
 • Je woede, angst en haat uitzuiveren
 • Loskomen van je lagere persoonlijkheid, je lichaam en je driften
 • Je openen voor alles wat is, zonder oordelen
 • Je compassie, wijsheid en liefde ontwikkelen

Als je dat gedaan hebt kun je vanuit zuiverheid bewustzijn gaan vragen voor het onrecht in de wereld. Duister is het tegenovergestelde van licht. Bewustzijn overstijgt beide. Bewustzijn is het ultieme geneesmiddel voor al het lijden op onze planeet.

Er zijn nog twee stappen die je na deze stap mag nemen. Mijn boodschap in dit artikel komt erop neer dat je de volgende drie stappen zet als je de wereld iets mooier wilt maken:

 1. Werk aan je eigen zelfrealisatie
 2. Inspireer anderen te werken aan hun eigen zelfrealisatie
 3. Ga de wereld in als een Bodhisatva en creëer bewustzijn op het lijden vanuit liefde en compassie

Stel je eens voor dat we allemaal op deze manier in de voetsporen van Jezus, Boeddha, Yogananda, de Dalai Lama, Nelson Mandela en de vele anderen die zo te werk gingen zouden stappen…

Stel je voor dat we met elkaar vanuit liefde en compassie bewustzijn zouden creëren van zoveel mogelijk mensen op het onrecht en lijden in de wereld…

Dan zou de wereld binnen een hele korte tijd een andere plek zijn…

Als je vanuit die liefde bewustzijn kunt creëren voor het lijden in de wereld. Door op een positieve, haatvrije manier aandacht te vragen voor het onrecht en de pijn van zovelen, dan kun je een verschil maken op een schaal die je niet voor mogelijk hield.

Waar je je aandacht op richt groeit, het is dus essentieel dat je je aandacht op de oplossingen van problemen richt. Bewustwording creëren.

Als het je missie is om bewustwording te creëren, kun je werkelijk een einde aan onrecht maken.

Neem de slavernij in Noord Amerika als voorbeeld. Doordat een klein groepje mensen begon in te zien dat het echt zo niet meer door kon gaan en actief bewustzijn vroeg van anderen op de problematiek en er een grote matschappelijke beweging op gang kwam, werd de slavernij uiteindelijk afgeschaft.

De Apartheid in Zuid Afrika werd door Nelson Mandela met liefde, compassie en bewustzijn tot een goed einde gebracht.

De negerrechten beweging onder leiding van Martin Luther King Jr. en anderen protesteerde geweldloos en werkte vanuit liefde in plaats van uit haast. Ze riepen bewustzijn op van mensen overal ter wereld, met fantastische gevolgen.

In het Tibetaans Boeddhisme komt het Bodhisatva principe voor. Bodhisatva’s zijn verlichte meesters die ervoor kiezen in het wiel van geboorte en wedergeboorte (Samsara) te blijven tot de gehele mensheid is verlicht. Zij stellen hun eigen volledige verlichting daarmee uit voor het welzijn van anderen. Iets wat als de ultieme compassie wordt gezien.

Stel dat we allemaal als Bodhisatva’s de wereld in zouden trekken. Dan zou er een einde komen aan het lijden, de strijd en het onrecht op aarde. Net als bij de Slavernij in Amerika en de Apartheid in Zuid Afrika.

Want een groot verschil met de eerdergenoemde meesters en wij, is dat de meesten van hen voor 2012 leefden en wij na 2012. Sinds dat jaar is de nieuwe tijd echt ingegaan.

We leven in die nieuwe tijd:

Het Aquarius bewustzijn, Dwapara, het tijdperk van wijsheid, compassie en geven. Het is makkelijker dan ooit in de afgelopen 13000 jaar om jezelf te realiseren.

Niet voor niets ontwaken er zoveel mensen in deze tijd. De afgelopen millennia had de mensheid een blauwdruk van lijden. Dat lijden was nodig voor de ziel om karma door te werken.

Maar die tijd is voorbij. Sinds 2012 heeft de mensheid geen blauwdruk meer. We bepalen het zelf. Waar vroeger talloze levens nodig waren om een karmisch stuk te transformeren, kan dat nu in een week, een dag, een uur. Mits je de juiste methoden kent.

Sinds 2012 is er een Nieuwe Aarde. In het Latijn: Terra Nova. Een aarde waarop de mensheid in verbinding, liefde en compassie met elkaar samenleeft en in balans is met alle andere zichtbare en onzichtbare levensvormen op aarde.

De rol van lichtwerkers is om de mensheid te dienen in dit collectief ontwaak proces. Het is essentieel dat lichtwerkers eerst naar binnen keren en zichzelf ontwikkelen alvorens de wereld in te gaan om hun werk te doen. Zoals de Kathaarse priesters eerst 3 jaar in een grot zaten, alvorens ze hun werk in de wereld mochten doen.

Het lijden is niet meer nodig in deze tijd. Bevrijd daarom eerst jezelf van het lijden.

Inspireer vervolgens met je aanwezigheid, woorden en daden anderen dat ook te doen.

En zet je vervolgens in als een Bodhisatva om het lijden van alles wat leeft te transformeren.

Transformeer jezelf, transformeer de wereld. Voor nu en voor de komende zeven generaties.

In liefde licht en bewustzijn.

Welkom op de nieuwe aarde, welkom op Terra Nova

X Robert

 

 

 

 

 

 

 

Deel dit!

5 suggesties bij “In drie spirituele stappen naar een betere wereld

 1. Hans van Holstein zegt:

  Het is niet zo dat we daadwerkelijk iets aan het doen zijn. Het gaat vanzelf. de mens vervuilt zijn eigen nest en zal het ook weer opruimen dat gaat vanzelf. er gebeuren dingen en de mens past zich hierin aan. Dat gaat vanzelf. We kunnen niks anders dan aanpassen zo is ons hele denksysteem ontwikkelt, dat we de illusie hebben dat we daadwerkelijk wat veranderen of iets verbeteren komt uit onze geest in wezen doen we niks. het gaat vanzelf. waar het uitkomt weet niemand daar is het leven te grillig voor, we kunnen ons alleen aanpassen en dat gaat vanzelf. de drang om iets te willen doen is de angst voor het onbekende, maar als je goed oplet is deze angst onterecht. Vertrouw op dit onbekende en de rest gaat vanzelf.

 2. lizette maas zegt:

  Er is een spreekwoord dat zegt : “Verbeter de wereld en begin bij jezelf ” Dit zijn woorden die alles omvatten en dit is ook waar het het vaakst mis loopt. Mensen willen verandering maar vinden dat andere er maar het eerst aan moeten beginnen. Als mensen al eens leren wat compassie is en hoe dat voelt om compassie te hebben voor al wat leeft incl zichzelf dan is er al een goede stap in de goede richting gezet.

Een bericht schrijven

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *