A Millon Trees is een nieuw project van de Bridgeman Foundation onder de bezielde leiding van Robert Bridgeman.

A Million Trees wil bijdragen aan de kwaliteit van leven op onze planeet door in totaal een miljoen bomen te behouden en bij te planten. Voor de huidige en toekomstige generaties. We willen een natuurgebied creëren met als ultiem doel een beschermde status aan het gebied te kunnen toekennen.

ONZE MISSIE

Het aankopen van in total 1.265 hectare land ten behoeve van het beheren en aanplanten van 1 miljoen bomen. Het behoud van 1100 hectare natuurlandschap ten behoeve van een rijke bio-diversiteit aan dieren en planten. En daarbij het ontwikkelen en beschermen van natuurgebied voor de komende generaties.

A Million Trees kiest voor Habitatsontwikkeling. Door 1100 hectare bos te beheren en te ontwikkelen ontstaat er een heel nieuw natuurgebied. Belangrijk onderdeel van het plan is het planten van bomen, naast het creëren van andere landschapsstijlen.

Door samen te werken met lokale mensen, boeren, jagers, gemeenten en andere betrokkenen in de regio willen we meer bewustzijn op het belang van natuurbescherming creëren. Ook zijn we voornemens delen van het gebied helemaal jachtvrij te maken zodat de natuur zich vrij kan ontwikkelen.

ONZE VISIE

Natuur is essentieel voor de leefbaarheid van de aarde. Bomen produceren zuurstof en bossen geven ruimte aan dieren en planten. De extreme bomenkap van de afgelopen jaren in Europa leidt tot problemen als het gaat om gezondheid, luchtvervuiling en milieu. A million trees wil bijdragen aan de kwaliteit van leven op onze planeet door in totaal een miljoen bomen te behouden en bij te planten en in te zetten op biodiversiteit.

Het gebied tussen Mirepoix, Saint Gaudéric en drie andere gemeenten in de Ariège biedt ruimte aan een verscheidenheid aan dieren en planten. Bossen vol met herten, dassen, vossen, wilde zwijnen en talloze andere zoogdieren. Met een keur aan insecten, vogel-, planten-, en bomensoorten.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Voor dit non profit project hebben we een bedrag van 4.000.000 euro nodig. We denken hierbij aan crowdfunding, participanten en fondsenwerving.

Zodra we het gebied hebben aangekocht is het plan om samen met de organisatie Nature Credits (een spin-off van Rewilding Europe) het natuur herstelproject in te zetten. Dit betekent herbebossing, landschapsinrichting en natuurbeheer. Nature Credits heeft de mensen, de expertise, de ervaring en de fondsen om dit te doen. Hun model is gebaseerd op Carbon Credits.

Stichting Bridgeman Foundation werkt samen met de volgende partners in dit project:
Nature Credits
Terra Nova Centre
Commune de Saint Gaudéric (de gemeente waar het meeste land in ligt)
Lokale boeren en betrokkenen

HELP JIJ MEE?

Er zijn verschillende manier waarop jij kan bijdragen aan dit Natuurproject.

Wil je doneren of ons helpen met het werven van donateurs?

Stuur een mail naar info@bridgemanfoundation.nl