Light Body Activation Ceremony door Altazar Rossiter (11 april 2021)

11 apr
Isis Sofia in Dalfsen

09:00-17.00 uur

€189,00 incl. btw Inschrijven!

Merkaba of wel Light Body ‘is’ in essentie een dynamische multidimensionale energiestructuur die jouw ziel draagt.

Het activeren van de Merkaba creëert en begeleidt een bewustzijnsverandering. Je creëert optimaal bedding aan je zielenenergie om zich te incarneren in je lichaam.

Door bewust je Light Body ~ Merkaba te activeren en met gerichte intentie ‘aan te sturen’, neem je op een energetische wijze verantwoordelijkheid voor je energiesysteem.

Hoe bewust activeer en faciliteer jij de trillingsfrequentie van jouw energieveld?

Altazar Rossiter Merkaba

Kosten

De kosten voor deze workshop zijn €189,00 per dag, inclusief btw en drinken. Inclusief lunch.

 

OVER DE WORKSHOP

De werking van jouw Merkaba wordt bepaald door je persoonlijke vibratie en je mate van ‘aanwezigheid’. Het gericht activeren en afstemmen ervan is een empowerment-proces. Merkaba-velden kunnen mentaal/intellectueel worden geconstrueerd en geactiveerd en de energieën kunnen voor elk doel worden gebruikt.

Het principe van de hier aangeboden ceremoniële activering is het grotendeels op basis van “energieveld” geheugen, intuïtie en integriteit. Afstemming op de vibratie van liefde is hierbij essentieel. Universele liefde, d.w.z. liefde voor alles wat er is, zonder oordeel, vooroordelen of voorwaarden.

Lees alles over de workshop hier>>