Esther Duine

Esther Duine

Over Esther

‘Leven vanuit jeZelf’

Als energetisch facilitator begeleid ik je steeds meer te leven vanuit jeZelf. Dat is voor mij jouw bezielde essentie in jouw aardse incarnatie waarbij jouw ziel en ik, jouw lichaam en geest, expressie zijn van jouw unieke Ik Ben.

Vanuit het principe dat alles heel, één en verbonden is. Dat alles liefde is. Dat alles energie is.

Faciliteer ik je om leiding te nemen over je eigen levensenergie en energieveld door voelend aanwezig te zijn in het nu en af te stemmen op de wijsheid van je hart en je lichaam.

  • Je bewust te worden van jeZelf in al je bestaanslagen: fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel.
  • Je innerlijke draagkracht en zelfhelend vermogen opnieuw te ervaren.
  • Je liefde voor jezelf te voelen door alles in jezelf te aanvaarden en toe te laten.
  • Je innerlijk evenwicht te vergroten door te transformeren waar je uit verbinding bent gegaan met jeZelf.

Om zo lichter en liefdevoller te leven vanuit jouw authentieke zijn. Volgens jouw unieke zielspad en met je beide benen op de grond. In het hier en nu. En in al je menselijkheid.

Al jong wist ik dat alles wat leeft verbonden is en voortkomt uit één en dezelfde bron. Ik heb van binnenuit doorleefd dat deze eenheid en verbinding met de ander en alles wat leeft er is als ik helemaal in verbinding ben met mijZelf. Daarvoor heb ik de illusie van en gehechtheid aan afscheiding mogen transformeren. Dat ik vanuit angst voor afwijzing alleen kan overleven door volledig gericht te zijn op de goedkeuring van de ander en de buitenwereld door mij aan te passen. En dus uit verbinding te gaan met mijZelf. Transformeren is voor mij bewust worden van wat ik niet ben om te worden wie Ik Ben. Een oneindig pad. Ik leef nu vanuit mijZelf. Door de lichte en liefdevolle relatie met mijZelf ervaar ik die ook met de ander en mijn omgeving.

Specialisatie: Energetisch Facilitator, Holistisch Transformatiecoach, Unity Embodyment coach en Altazar Method Facilitator.

E estherduine@gmail.com

T 06 23295075

I estherduine.nl