Duurzame transformatie door transmutatie

1 oktober 2020

Er zijn in de afgelopen 120 jaar meer transformatiemethoden ontwikkeld dan in de duizenden jaren ervoor. Sinds Mikao Ushui de reiki aan de wereld doorgaf in 1900, is de ene na de andere methode ontstaan. Geen vreemde ontwikkeling gezien het feit dat de collectieve bewustzijnstrilling van de Aarde en al haar bewoners sterk is toegenomen sinds die tijd.

Diepste en meest hardnekkige trauma’s helen in slechts enkele sessies

Onderweg van de derde naar voorbij de vijfde dimensie ontstaat er steeds meer ruimte om diepe en duistere stukken te transformeren. In de lage trilling van de afgelopen 3000 jaar konden diepe karmische trauma’s bijna niet bereikt worden. Het kostte vele levens om een karmisch stuk door te werken. Dat is tegenwoordig wel anders. Met methoden zoals EFT, Touch of Matrix, regressie- en reïncarnatietherapie, de Sedona methode, de Altazar methode, New Paradigm Multi Dimensional Transformation, Shamanic breathing, Tranfromatief coachen, EMDR, Diamond Ray healing en Quantum light breath, zijn de diepste en meest hardnekkige trauma’s te helen in slechts enkele sessies (er bestaan natuurlijk nog veel meer methoden).

Als de oceaan ontwaakt, ontwaken de golven tenslotte ook

Demonen, entiteiten en energetische parasieten zijn sinds lange tijd niet meer zo eenvoudig te transformeren geweest als in deze tijd – een prachtige en vooral belangrijke ontwikkeling. Zoals de Indiase leraar Jiddhu Krishnamurti zei: “de enige hoop voor de transformatie van de mensheid, is de transformatie van het individu”. Ik vertaal dat als volgt: de mensheid bestaat uit individuen die met elkaar en het Universum verbonden zijn. Wanneer voldoende individuen een bepaalde mate van verlichting hebben bereikt, gaat de rest in een kwantumsprong mee. Als de oceaan ontwaakt, ontwaken de golven tenslotte ook.

Je kunt de bewustzijnsgroei van een individu zien als een heteluchtballon die opstijgt. Enerzijds is daar vuur voor nodig. Dit vuur is een metafoor voor de verhoging van de trilling van een mens. Die kan worden bewerkstelligd door bijvoorbeeld meditatie, psychedelica, ceremonie, initiaties, voeding en yoga. Lage trilling zoals trauma’s, entiteiten en karmische stukken kun je zien als de zandzakken die de luchtballon aan de grond houden. Om op te stijgen, is alleen de trilling verhogen dus niet voldoende. Er dient flink gewerkt te worden aan de transformatie van de ‘zandzakken’. Anders komt de luchtballon niet van de grond en komt de mens niet tot verlichting.

Zonder modder geen lotus

Hier vinden we een valkuil. Beoefenaars die zich alleen bezig houden met de trilling verhogen, komen in de zogeheten ‘spiritual bypass’. Deze bypass zorgt ervoor dat de trilling weliswaar omhoog gaat, maar er blijven donkere zandzakken als karmastukken aanwezig, die niet alleen met meditatie op te lossen zijn. Er ontstaat zogenaamde schijnverlichting, dus wel hoofd- en hartverlichting, maar geen buikverlichting. En die buik is nou net waar het om gaat. Daar bevindt zich de modder.

Zonder modder geen lotus zoals ook Thich Nhat Hanh zegt. Zolang het trauma en de karmische wonden in die buik niet geheeld worden, blijven ze gewoon bestaan en blijft een individu worstelen met het leven. In doen en laten lijkt zo iemand heel verlicht, maar iemand is nog steeds snel boos, makkelijk getriggerd en gehecht aan materiële zaken. Niets mis mee, zolang iemand zich er bewust van is en eraan werkt. Dat bewustzijn maakt de opstijging van de ballon tot een proces. De beoefenaar werkt zowel aan trillingsverhogen door bijvoorbeeld meditatie en initiaties, als aan transformatie van duistere stukken door middel van de daartoe bestemde methoden.

Universele wet van behoud van energie

Dan komen we op het volgende belangrijke punt, namelijk traumastukken weghalen. Van pijnstukken en entiteiten is dat op zich niet zo moeilijk. Maar wat doe je er vervolgens mee? Stel dat jij een entiteit in je hebt. Je gaat naar een healer en deze haalt de entiteit uit je. Dat is prachtig voor jou, want je bent een stuk lichter, maar wat gebeurt er vervolgens met de entiteit? Deze gaat een deurtje verder en dringt het aura van iemand anders binnen. Zo werkt het ook met pijnstukken en trauma. Het is de Universele wet van behoud van energie die ervoor zorgt dat de energie van de entiteit, of het traumastuk niet verdwijnt.

Universele wet van vacuüm

De volgende vraag is: wat gebeurt er met de ruimte die in jouw energiesysteem gemaakt wordt? De Universele wet van vacuüm zegt dat als je iets uit je energiesysteem haalt, die ruimte ook weer opgevuld moet worden. Voor je het weet, heeft een ander laag trillend stuk de ruimte in jou weer ingenomen.

Hier wordt het begrip transmutatie belangrijk. Wanneer je als transformatiecoach een stuk in je cliënt helpt transformeren, is het essentieel dat dit stuk ook transmuteert. Dat wil zeggen: omzetten in een hogere trilling. De Altazar methode leent zich hier bijvoorbeeld uitstekend voor. Wanneer je met deze methode werkt, nodig je de energie uit van de multidimensionele IK BEN (het verlichte deel wat in ieder mens zit en dat verbonden is met de Bron), om op alle lagen door iemand heen te komen. Fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel, om zo trauma-entiteiten en karmische stukken holistisch te transformeren.

Lage stuk trilling omzetten in hoogste trilling van liefde

Vervolgens vraag je de Bron energie het traumastuk, de entiteit, of het karmisch stuk te transmuteren in liefde en terug te sturen naar de Bron. Wat je daarmee doet, is het lage stuk trilling omzetten in de hoogste trilling van liefde. Zo zorg je dat het stuk dat je wilt transformeren niet bij iemand anders terecht komt, maar omgezet wordt in liefde. Met andere woorden, er ontstaat dus geen vacuüm. Het keert terug naar het geheel, zodat er nooit meer iemand last van heeft.

De volgende stap is de ruimte vullen met liefde en licht. Op deze manier weet je zeker dat de gemaakte energetische ruimte niet gevuld wordt met een andere laag trillende energie. Als je daaraan toevoegt dat de karmische lessen die bij het getransformeerde stuk horen, gedownload worden in het bewustzijn van je cliënt, ben je rond. Je hebt het stuk duurzaam getransformeerd en het heeft zijn werk gedaan.

Hoe duister een stuk namelijk ook is, het heeft altijd een functie. Zelfs demonen, Archonten, buitenaards bewustzijn, implantaten en duistere entiteiten zijn er om een les te leren aan de gastheer, of gastvrouw. Wanneer ze worden omgezet in liefde, teruggestuurd naar de Bron, wanneer de ruimte wordt gevuld met liefde en de karmische les wordt gedownload, is de cirkel rond.

Iedere hulpvraag beantwoorden en iedere klacht duurzaam behandelen

In het transformatief coachen wordt de Altazar methode gecombineerd met andere technieken zoals regressie- en reïncarnatietherapie, innerlijk kind werk, sjamanistische methoden en EFT. Zo kan de transformatiecoach iedere hulpvraag beantwoorden en iedere klacht duurzaam behandelen. Of die nou fysiek, emotioneel, mentaal, of spiritueel is. De transformatiecoach heeft de belangrijke taak om zichzelf en zoveel mogelijk cliënten te helpen transformeren naar een hoger bewustzijn. Dit in de wetenschap dat ieder individu dat groeit, de bewustzijnsgroei van de gehele mensheid bespoedigt.

Deel dit!

Een bericht schrijven

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *