Het vergeten potentieel – lichter leven

10 februari 2020

Het vergeten potentieel

Als een kind wordt achtergelaten in het oerwoud en opgevoed door apen, dan leeft, denkt en doet het kind alles wat diezelfde apen leven, denken en doen. Spreken, schrijven en rechtop lopen is er dan allemaal niet bij. Het kind leeft niet zijn volle potentieel als mens.

Zo ook wij. We werden opgevoed door onze ouders, grootouders en leraren op school die niets wisten van hun feitelijke potentieel. En dat dus ook niet konden overbrengen op ons. We leven, denken en doen als zij en leven daarmee niet ons volle potentieel. Is het kind dat door apen werd opgevoed helemaal goed zoals het is? Ja natuurlijk. Zijn wij in onze onbewuste staat helemaal goed zoals we zijn? Ja natuurlijk.

Het verschil is dit: het apenkind leren we -nadat het ontdekt is in de jungle en weer naar de beschaving is teruggebracht- mens te worden en zijn menselijk potentieel te leven. Zoals het apenkind slechts een deel van zijn potentieel kent, kennen wij dat ook. Je potentieel innemen heeft dan ook niets te maken met veranderen of niet jezelf zijn. Het gaat erom het voor jou (nu nog) onzichtbare deel van jezelf in te vullen. Je wist het niet, het was je niet verteld. Je was onbewust. Maar nu weet je het wel, het wordt je wel verteld, je wordt je bewust van je vergeten potentieel. Met alle voordelen van dien. Maar waarom kennen we ons potentieel niet meer?

Start vandaag met lichter leven

In het boek Start vandaag met lichter leven omschrijf ik de vergeten realiteit. Deze werkelijkheid bestond vóórdat de kerk in de middeleeuwen besloot ketters te vervolgen en meer dan een miljoen mensen te vermoorden omdat ze als heks, ziener of genezer gezien werden. En op tachtig miljoen Europese inwoners in die tijd was dat aantal best veel. Enorme hoeveelheden boeken met oude kennis werden verbrand en op heilige plaatsen werden kerken gebouwd. Onder andere Keltische feestdagen werden omgezet naar Katholieke feesten. Het midwinterfeest Joel werd Kerst, Ostara de lente equinox werd Pasen, enzovoort.

Een realiteit werd weggevaagd. Wat voor realiteit vraag je je af? Oervolken leefden veel dichter bij de natuur. Alles had een ziel, dieren, bomen en zelfs stenen. Magie was veel normaler en spiritualiteit was gemeengoed. De mens was één met haar omgeving en onderdeel van de kringloop van het leven. Men nam en gaf terug aan de natuur. Genezers, orakels, kruidenvrouwen, medicijnmannen en profeten kom je in alle oude culturen tegen. Naast de Kelten en andere stammen ook de Aboriginals, Noord en Zuid Amerikaanse Indianen, Afrikaanse stammen en Aziatische culturen. De kolonialisatie maakte ook met hun spiritualiteit korte metten.

Het gevolg? Dat er een cultuur dominant is geworden die ver van de natuur afstaat, waar spiritualiteit alleen in de kerk en door de kerk mag plaatsvinden en waar mensen ver van elkaar en zichzelf afstaan. We zijn het contact met het geheel kwijtgeraakt en leven in de illusie van afgescheidenheid. De gevolgen daarvan zijn immens; explosieve bevolkingsgroei, uitroeiing van dierensoorten en verdwijnen van biodiversiteit, massale ontginning van grondstoffen op een ondoordachte en niet- duurzame wijze. De moderne mens maakt de planeet waar ze op leeft in rap tempo kapot. Er is geen binding meer met planeet en natuur en men leeft alleen voor het eigen welzijn en dat van directe nazaten. Men neemt, maar geeft niet meer terug… De balans is verstoord.

Eigen potentieel

Ook is men het contact met het eigen potentieel kwijt. De moderne mens is zwak. Kan het lichaam niet meer genezen zonder medicijnen en poeders. De mens is niet meer in staat de energie in- en om zich heen te beïnvloeden. De mens is afgescheiden van eigen wijsheid, gelukzaligheid en levensvreugde. Men is onbewust en probeert de gaten die men voelt te vullen met meer, meer, meer. Met hard werken, met zelfmanifestatie, met alcohol en andere middelen, met seksuele uitspattingen en met de wonderen van de moderne techniek. De moderne mens heeft materieel gezien alles en is nog nooit zo ongelukkig geweest.

Na acht jaar veldonderzoek naar de verdwenen realiteit durf ik het bovenstaande met zekerheid te stellen. Ik bestudeerde meer dan dertig methoden die bijdragen aan bewustzijn, levenskwaliteit en spiritualiteit. De lessen die ik kreeg van sjamanen in zweethutten en rond gezamenlijke vuren, de jaren die ik in de leer was bij energiemeesters in Thailand en Vietnam, de meditatiemeesters die me begeleidden, de tijd dat ik in de leer was bij leraren als Altazar Rossiter en Wim Hof en alle colleges die ik volgde bij professoren en wetenschappers hebben me een goed beeld gegeven van het menselijk potentieel dat we vergeten zijn.

Wat omhelst dat kwijtgeraakte potentieel? Ik noem slechts een paar aspecten:

  • Ieder mens creëert op ieder ogenblik zijn werkelijkheid. Gedachten, overtuigingen, emotionele blokkades en angsten zijn filters waar onze realiteit zich door manifesteert. Dat creëren doen we onbewust en kunnen we dus bewust leren doen door te begrijpen hoe we gedachten kunnen omzetten, emotionele blokkades kunnen verwerken en angsten kunnen oplossen. De filters waar ons leven zich door vormt veranderen hierdoor en daarmee ook ons leven. Er zijn heel veel methoden en technieken die daaraan bijdragen.
  • Het menselijk lichaam is zelfhelend en we kunnen anderen helen doormiddel van energieoverdracht met handen, doormiddel van intentie en door ons zenuwstelsel te leren beïnvloeden met ademhalingstechnieken, mindset en koudetraining. De mens is in staat zijn stress te managen, zijn lichaamstemperatuur en hartslag te beïnvloeden en zijn hersenen te trainen.
  • De mens wordt gevangengehouden in verlangens, aversie en onwetendheid. Dit zorgt ervoor dat hij continu op zoek is naar meer, dat hij nooit tevreden is. Dat hij alleen aan zichzelf denkt en zijn medemens, natuur en planeet laat verkommeren, of zelfs vernietigt, voor zijn eigen belang. Deze drie ketenen kunnen doorbroken worden door bijvoorbeeld te mediteren. Door bewust te worden van verlangens, aversie en onwetendheid kunnen ze worden doorzien waardoor de tegengestelden zich manifesteren: vrijgevigheid, liefde en wijsheid.

De kerk en later de wetenschap hebben hard hun best gedaan om ons te vervreemden van bovenstaande aspecten. De machthebbers uit die tijd hadden daar baat bij en steunden het. Zwakke, afhankelijke en onwetende mensen zijn een stuk makkelijker onder controle te houden dan hun sterke, vrije en wijze tegenhangers. In ons toenmalig bewustzijn konden we daar niet veel aan doen. We zaten allemaal gevangen in angst, macht en onderdrukking de afgelopen paar duizend jaar.

Groei in bewustzijn

Echter door de huidige groei in bewustzijn, door de shift die de mensheid nu doormaakt komt daar verandering in. De vergeten realiteit is in haar volle glorie aan het terugkeren. Steeds meer mensen zijn bezig met bewustwording en spiritualiteit. Meer en meer organisaties en wetenschappers ontdekken de kracht van meditatie en yoga. Wim Hof toert door Amerika en werkt met Leonardo di Caprio, Barbara Streisand en Oprah Winfrey. De meest sceptische mensen lezen Eckhardt Tolle en Paulo Coelho en of je nou in Amerika, Europa, Azië of Australië bent, in alle ontwikkelde landen schieten bewustwordingscentra, coachpraktijken, meditatiecentra, reikistudio’s en yogascholen als paddenstoelen uit de grond. We leren langzaam maar zeker ons potentieel weer kennen. We ontdekken weer wie we in werkelijkheid zijn.

Net zoals het kind dat door apen werd opgevoed zich bewust wordt van zijn menszijn en het bijbehorende potentieel nadat hij gevonden is, worden wij ons in deze tijd van toenemend bewustzijn bewust van het wezen dat we in werkelijkheid zijn. We mogen ons potentieel weer ontginnen en weer krachtige, autonome, vrije en liefdevolle wezens worden die goed zorgen voor zichzelf, voor elkaar en voor de planeet met alles wat er op leeft. Laten we hopen dat we op tijd ontwaken met z’n allen en dat er nog genoeg natuur over is om van te genieten als het zover is.

Voor meer achtergronden en onderzoeken kun je ook mijn boek lezen, ‘Start vandaag met lichter leven’ en we organiseren ook een Lichter Leven online summit (altijd toegankelijk).

Wil je coachen met de Bridgeman Methode? Check hier de informatie over de Training tot Transformatie coach

 

Liefs, Robert

Deel dit!

Een bericht schrijven

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *