Lichtwerkers

Ben jij een lichtwerker?

Steeds meer mensen echter worden wakker in de vergeten realiteit die zich in de vijfde dimensie weer manifesteert en ontdekken dat alles wat ze zochten en niet konden vinden in de tastbare realiteit: Geluk, passie, vitaliteit, inspiratie, compassie, wijsheid, bewustzijn, te vinden is in het verdrongen deel van de werkelijkheid.
Jouw werk als lichtwerker is je cliënt te introduceren in het vergeten deel van zichzelf om via die weg de aansluiting met het grote geheel terug te vinden. Door mensen stapje voor stapje mee te nemen in het nieuwe bewustzijn.

Ben jij een lichtwerker? In deze podcast neem ik je hierin mee.

Wat zijn lichtwerkers?

De rol van lichtwerkers in deze nieuwe tijd

Er was een tijd, meer dan 3000 jaar geleden waarin mens en natuur nog dicht bij elkaar waren. Een tijd dat alles een Ziel had, elke boom, elk dier, elke steen. Als je wat nam van moeder aarde, gaf je iets terug. Een tijd waarin spiritualiteit onderdeel was van het dagelijks leven.

Zieners, orakels, mediums, kruidenvrouwen, magiërs, genezers en medicijnmannen hoorden bij het leven en oude mensen werden als waardevolle raadgevers beschouwd. Het collectief bewustzijn belande rond 700 voor Christus in het Kali tijdperk, the dark ages. Tussen 700 voor en 1900 na Christus was Kali op haar hoogtepunt. In die periode kwam de Katholieke kerk op. Met haar inquisitie, kettervervolging en heksenverbrandingen werden naar schatting meer dan een miljoen mensen verbrand, verdronken of op andere wijze om het leven gebracht vanwege hun overtuigingen.

Dat is best veel als je nagaat dat er toen zo’n 80 miljoen mensen leefden op aarde. Deze mensen waren de eerder genoemde zieners, kruidenvrouwen en genezers en met hun werd deze kostbare kennis verwoest. Naast mensen gingen ook geschriften en boeken de brandstapels op als deze de visie van de kerk tegenspraken. Kerken werden massaal gebouwd op heilige plaatsen.

Waar voorheen God voor ieder mens altijd rechtstreeks benaderbaar was, was vanaf toen God alleen nog via de kerk te bereiken. En dat gaf macht. Toen de kolonisatie zich aandiende werd dit model van verwoesting over de gehele wereld toegepast met de verspreiding van het Christelijk geloof.

Na de kerk kwam de wetenschap. Die keek naar de tastbare wereld boven het oppervlak en zei: “Dit kunnen we empirisch aantonen en dit bestaat dus.” De wetenschap keek naar de ontastbare wereld onder water van God, spiritualiteit en magie en zei: “Dit kunnen we niet aantonen en dus bestaat het niet.” En daar zaten we, arme mensheid, vast in een wereld die alleen nog maar tastbaar mocht zijn.

In werkelijkheid is de realiteit die de kerk verdrong en de wetenschap ontkende natuurlijk nooit weggeweest. De kennis en ervaring uit die tijd is gewoon nog voor handen, is in het geheim overgedragen binnen genootschappen en tradities, of wordt via channeling teruggebracht.

De in de middeleeuwen vermoorde mensen zijn ruimschoots gereïncarneerd als de Lichtwerkers van nu. Stel je eens voor dat er een  miljoen mensen werden verbrand, gevierendeeld of verdronken omdat ze van ketterij beschuldigd werden. De Katharen in Zuid West Frankrijk werden zelfs uitgeroeid door de kerk doormiddel van een kruistocht omdat ze spiritualiteit op hun eigen manier beleefden. De veroordeelde ketters, hun beulen en de toeschouwers. Alsmede de kruisridders en hun helpers zijn allemaal opnieuw geboren. Het is dus logisch dat er veel angst is voor spiritualiteit en bewustwording. Heel veel mensen hebben de trauma’s van die slachtingen nog in hun systeem zitten en trauma’s veroorzaken angst zoals je weet. Heel veen mensen zijn daarom bang te ontwaken. Ze doen Zelfrealisatie en alles wat ermee te maken heeft af als zweverig en duwen het weg. Ze willen de pijn onbewust niet meer voelen waarvan ze zich het bestaan niet bewust herinneren.

In dit speelveld bevinden we ons vandaag de dag als lichtwerkers. Een deel van de mensheid zit nog gevangen in het bewustzijn van de kerk. Een veel groter deel zit gevangen in de religie van de 21e eeuw: De wetenschap.

Zij geloven alleen wat ze kunnen zien en aanraken. Steeds meer mensen echter worden wakker in de vergeten realiteit die zich in de vijfde dimensie weer manifesteert en ontdekken dat alles wat ze zochten en niet konden vinden in de tastbare realiteit: Geluk, passie, vitaliteit, inspiratie, compassie, wijsheid, bewustzijn, te vinden is in het verdrongen deel van de werkelijkheid.

Jouw werk als lichtwerker is je cliënt te introduceren in het vergeten deel van zichzelf om via die weg de aansluiting met het grote geheel terug te vinden. Door mensen stapje voor stapje mee te nemen in het nieuwe bewustzijn.

We gebruiken daarbij zoveel mogelijk wetenschappelijke onderbouwing en hersenonderzoek. Niet omdat we dat zelf nou zo geloven, maar omdat de wetenschap de religie van onze tijd is. In het referentiekader van de meeste mensen is de wetenschap waarheid. Transformatie werkt het best vanuit dat referentiekader steeds in kleine stapjes naar een nieuw referentiekader.

Dit is een van de redenen dat het Lichter leven programma zo’n krachtig instrument is. Het gaat steeds van mentaal kader de diepte in en maakt de ontwikkeling voor mensen begrijpelijk zodat ze niet direct geconfronteerd worden met hun oude Zielenpijn uit de middeleeuwen.

Gerustgesteld door de onderbouwingen laten ze zich door jou aan de hand meenemen naar hun eigen kern. Gemotiveerd door de verlichting die daardoor optreed in hun leven en het geluk en de voldoening die ze daardoor ervaren krijgen ze langzaam maar zeker het vertrouwen dat nodig is om helemaal onder te dompelen in het bewustzijn en hun authentieke zelf terug te vinden. En zo zullen we samen de komende jaren individu voor individu, groep voor groep de nieuwe werkelijkheid in brengen. Hoe meer van ons er zijn, hoe meer we kunnen doen voor mensheid, aarde en natuur.

Deel dit!