Yosiji | Luister Nu Chakra Meditatie Muziek | Bridgeman

Yosiji | Luister Nu Chakra Meditatie Muziek | Bridgeman

nu voor €Divers.

Bestellen!

Yosiji

De muziek van Yosiji staat op Robert zijn laatste Chakra Meditatie (zie podcasts). Wij stellen Yosiji graag aan je voor.

Yosiji heeft muziek geschreven voor vocalisten, ensembles, HAFA- en symfonie-orkesten. Typisch voor veel van zijn latere composities is het gebruik van klanksporen bestaande uit geluidseffecten en gesproken teksten. Thematisch gaan deze werken over Leven en Dood, Stilte, Verwondering, Vorm en Leegte.
Binnenkort hoopt Yosiji een YouTubekanaal te kunnen presenteren met geleide meditaties, demo’s en nieuwe muziek. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang.
Meer informatie is te vinden op: www.yosijimusic.com .

VERKRIJGBARE CD’S
CD 1: Meditative Journeys (2003/2015)
Zijn eerste CD bestaat uit acht meditatieve stukken: Journeys 1 to 8.
Deze reizen creëren een open en ontspannen sfeer die een Poort naar het Innerlijk openen. Neutrale melodische lijnen, repetitieve ritmes en brede akkoorden in een langzaam, hartslagachtig tempo: soms beweeglijk en dynamisch dan weer statisch, melodisch of associatief. Deze muziek kan gebruikt worden in therapeutische omgevingen, voor meditaties of simpelweg als achtergrondmuziek ter ontspanning na een drukke werkdag.
              
CD 2: Fo(u)r  Meditations (2005/2015)
Alle stukken bevatten subliminale boodschappen:
niet of nauwelijks hoorbare maar onderbewust en energetisch voelbare verwijzingen naar  het Zelf.

1. Loosening up (losmaken) – De denkgeest is vol van gedachten; het lichaam is gespannen. Door aandacht aan het lichaam te schenken, beginnen gedachten op te lossen en voelen we ons steeds meer ontspannen. Blokkades worden losgetrild.
2. Flowing (stromen) – Als we in een meer ontspannen gemoedstoestand zijn, ervaren we ons lichaam intens en voelen we de energie stromen. Elke cel van ons lichaam verheugt zich en straalt van vitaliteit. Er is vrede en ruimtelijkheid. Oude, beperkende energieën komen in beweging en beginnen op te lossen.
3. Descending (afdalen) –  Vanuit Innerlijke Stilte wordt elk verschijnsel geobserveerd. Gedachten, beelden, emoties en lichamelijke gesteldheid worden (h)erkend als tijdelijke vormen die komen en gaan. De identificatie is verbroken. Dit is de staat die Verlichte Meesters aanduiden met de term “aanwezig-zijn” (presence) of
“Ik ben” (I am): volledig bewust aanwezig-zijn in het hier en nu.
4. Charging (opladen) – Ritmische patronen stimuleren het lichaam om weer in actie te komen. Er is nu Innerlijke Vrede en ruimtelijkheid, waardoor de uiterlijke wereld nog slechts als relatief belangrijk ervaren wordt en we er niet meer in gevangen zijn. Wij zijn de ruimte voor alle gebeurtenissen, niet meer het lijdend voorwerp. Ons lichaam is het anker dat ons vestigt in het tijdloze, plaatsloze Zijn dat ons Wezen is: Atman ofwel het Zelf.

CD 3: Unveiling the Self (2015)
Dit is een 21-delige, doorlopende compositie bestaande uit klankschilderingen, thema’s en thematische variaties. Elk stuk bevat subliminale boodschappen van Sri Mooji* die gericht zijn op het ontsluieren van het Zelf. We worden van de ene naar de andere sfeer of laag van bewustzijn geleid, zoals de titels aangeven.
Elke overgang symboliseert het komen en gaan van bepaalde “objects in consciousness” – gedachten, identificaties, beelden, emoties – die ons beperken.
Uiteindelijk verblijven we als Atman, het Zelf.
”Het is geen reis, want er is geen afstand;
het is niet iets dat we moeten bereiken, want we zijn er al.”

We hoeven alleen maar te observeren, te onderscheiden, te herkennen en te bevestigen wat onze Essentie is.
Het laatste stuk van deze CD drukt enkel de vreugde van het bevrijde, spontane Zijn uit: The Joy of Being.
* Sri Mooji geeft over de hele wereld Satsangs (bijeenkomsten) om mensen te helpen hun Ware Natuur te realiseren.

CD 4: Atman Buddhi Chakra Meditation (2017)
De term Atman Buddhi Concentration is geïntroduceerd door Hansananda en verwijst naar het oordeelloos begrip (Buddhi) voor het Zelf (Atman) ofwel de realisatie dat ons diepste Wezen en Atman één zijn. De CD begint met het stuk Atman Buddhi Modulation om in een geharmoniseerde zijnstoestand te komen. Vervolgens komen de zeven (hoofd)chakra’s aan bod om tenslotte te eindigen met het stuk Atman Buddhi Concentration.
“Atman is what remains when everything that is not the Self is eliminated. It is the unborn and immortal element in man, which is not to be confused with body, mind or intellect.”(Sarvepalli Radhakrishnan)

N.B. Diverse stukken van deze CD zijn ook gebruikt voor de online geleide chakrameditatie van Robert. Zie onze pagina Podcasts