Aandacht Voor Mens en Dier | Bridgeman Foundation

Bridgeman Foundation is gebaseerd op het principe dat er op deze planeet genoeg is voor iedereen en streeft het einde van lijden en een wereld in harmonie na. Projecten van Bridgeman Foundation kenmerken zich het creëren van bewustzijn en het delen van rijkdom.
Bridgeman Foundation zet zich in voor mensen, dieren, natuur en Moeder aarde in moeilijke omstandigheden en/ of situaties. De stichting voert projecten uit die maatschappelijk bewustzijn creëren of vergroten en zamelt donaties in voor projecten die bijdragen aan het welzijn van mensen, dieren, natuur en Moeder aarde.

Bridgeman Foundation brengt de donaties eigenhandig naar het betreffende project.

Verantwoording & Jaarrekening 2023
Beleidsplan   : Lees hier het beleidsplan van de Foundation

Wil jij bijdragen aan een goed doel? Je kunt een donatie doen op onze rekening van de Bridgeman Foundation. Het rekeningnummer is NL76TRIO 0338 4252 68 (t.n.v. Bridgeman Foundation).

PROJECT INSIDE OUT JONGERENPROGRAMMA

Voor het INSIDE OUT Jongerenprogramma heeft de Bridgeman Foundation een programma ‘Ik Leer Leven’ ontwikkeld, speciaal voor jongeren van 16-24 jaar die vastlopen in het dagelijkse leven. Het is een combinatie van online sessies en livedagen.

Steeds meer jongeren zijn sensitief en intuïtief.  Ze voelen zich ‘anders’ en hierdoor helaas vaak ook minder dan anderen. De één trekt zich terug of krijgt een woede-uitbarsting, de ander gaat veel piekeren of krijgt depressieve gevoelens. Vanwege angst voor oordelen en/of afwijzing hebben ze zorgvuldig maskers gecreëerd om zich aan te passen aan de wereld om hen heen. Met alle gevolgen van dien! Het wordt dus hoog tijd dat ze weer leren leven in plaats van overleven. En het gevoel van ‘anders zijn’ te veranderen in helemaal jezelf kunnen en durven zijn. Het jongerenprogramma ‘Ik Leer Leven’ geeft jongeren deze kans.

De Bridgeman Foundation wil het voor alle jongeren mogelijk maken om deel te nemen. Daarom zijn we op zoek naar donateurs. Wil je een jongere deze kans bieden? Je kunt een donatie doen ter hoogte van het gehele deelnamebedrag (€595,-), de helft van het bedrag (€297,50) of een kwart van het bedrag (€148,75). Maar natuurlijk is elke donatie, groot of klein, enorm welkom!

Op dit moment zijn er nog geen nieuwe data bekend.

Jongenretraite Bridgeman Foundation

Wil je ook doneren aan de Bridgeman Foundation?

ValutaBedrag

Monique en Camilla naar Lesbos

Van 28 december 2019 tot en met 11 januari 2020 zijn Monique en Camilla namens de Bridgemanfoundation naar Lesbos geweest. Ze waren hier om met name  zwangere vrouwen te helpen in de vluchtelingenkampen. Denk dan aan het geven van korte informatiebijeenkomsten over bevallen/zwangerschap en het bezoeken van de zwangere vrouwen in de kampen. Daarnaast bezochten ze de vrouwen (en de baby’s) in het ziekenhuis en mochten ze kinderwagens uitdelen. Zonder de hulp van de Foundation was dit niet mogelijk geweest!

Monique: “30 december hadden Camilla en ik de eer de cheque te overhandigen aan Claudia van Because we Carry. Trots en vooral heel dankbaar zijn wij. Dankbaar voor al jullie support. Voor al jullie donaties. We hebben een bedrag opgehaald voor het I Carry project (zwangere en pasbevallen vrouwen) van ruim 20.000 euro!!! Dat is echt meer dan te gek!!”

Na het beklimmen van de Kilimanjaro (2014) kreeg ik in januari 2017 de kans om 22 Zwolse ondernemers te begeleiden naar de top van Kilimanjaro door middel van ademtechnieken. Samen met hoogleraar cardiologie Arnoud van ’t Hof ontwierp ik een onderzoek. Het ging hier om 22 niet getrainde klimmers. Ze hadden geen maandenlange adem- en koudetraining gehad. De expeditieleden werden door mij begeleid door middel van ademhalingstechnieken tegen hoogteziekten, terwijl de 25 andere ondernemers, de vergelijkbare controlegroep, niet begeleid werden op het gebied van ademhaling.

Wil jij bijdragen aan een goed doel? Je kunt een donatie doen op onze rekening van de Bridgeman Foundation. Het rekeningnummer is NL76TRIO 0338 4252 68 (t.n.v. Bridgeman Foundation).

PROJECT MORE THAN A PIPELINE

Samen met cameraman Lex Olthof is Robert december 2016 3 dagen naar Standing Rock gegaan om te steunen én om te filmen. Met als doel een documentaire te maken over de situatie aldaar.

Er is een groep mensen die echt dringend steun nodig heeft. Er wordt op dit moment geschiedenis geschreven in het Standing Rock reservaat in North Dakota, Amerika. Er speelt zich momenteel een internationaal conflict af. Het zogenoemde Dakota Access Pipeline (DAPL) project wordt er tegen gehouden door leden van de Grand Sioux Nation, gesteund door inmiddels meer dan 500 andere indianen stammen.

Bewaren

PROJECT ENTREA

Begin 2016 gaf Robert een lezing over ‘Rust!’ bij Op Hodenpijl, waarvan de opbrengst geschonken is aan Entrea. Entrea is een jeugdhulp organisatie die kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar en hun gezin, bij complexe vragen op het gebied van opgroeien, opvoeden en ontwikkeling ondersteunt. Thuis, op school en in de wijk.

Entrea heeft het geschonken bedrag (€200) gebruikt om een yoga & mindfulness ruimte in één van hun woonhuizen in te richten. Zo kochten zij yogamatjes, kussentjes, dekentjes en een mooi boeddhabeeld. ‘De kinderen vinden het prachtig en we zijn al enthousiast begonnen met de eerste lessen’ aldus Anita Wagenaar van Entrea.

We zijn blij dat het geld goed besteed is for the good of all!

PROJECT VLEES

Maak kennis met ons nieuwste project ‘Vlees’ waarbij het welzijn van dieren op nummer 1 staat! Robert legt in deze video uit waar ons project over gaat. Via deze aparte pagina houden wij jou graag op de hoogte!

NIEUW PROJECT?

Jouw project hier aan toevoegen? Wij steunen graag mooie initiatieven. Neem contact op en we bespreken de mogelijkheden.

Visie

Volgens schatting van de Verenigde Naties zijn we hard op weg naar 9 miljard wereldbewoners in 2050. als je bedenkt dat er in het jaar 1804 1 miljard mensen waren dan zie je de exponentiële groei die de wereldbevolking maakt. De groei zit met name in de onderste regionen van de maatschappij. Enorme krottenwijken ontstaan rondom steden in ontwikkelingslanden. met als gevolg: Gebrek aan voedsel en water. Gebrekkige riolering, huisvuilbeheer en infra structuur. Beperkte werkgelegenheid en gebrek aan onderwijs en geneeskunde. Deze factoren werken criminaliteit, mensenhandel en het schenden van mensenrechten in de hand. Miljarden mensen leven ver onder bestaansniveau.

Bridgeman Foundation is gebaseerd op het principe dat er op deze planeet genoeg is voor iedereen. De enorme verschillen tussen rijk en arm zijn niet nodig. Elke dag worden enorme hoeveelheden voedsel door Westerse supermarktketens vernietigd omdat het over datum of beschadigd is. Ontelbare hoeveelheden materiaal en consumptieartikelen worden als afval verwijderd. Maar ook geld is hard nodig voor stichtingen die werken bijvoorbeeld in krottenwijken en op vuilnisbelten, om mensen uit de meest uitzichtloze situaties te helpen. Door een ander verdelingsmodel te hanteren is het voor ieder mens op aarde mogelijk om een redelijk tot goed bestaan te hebben.

Projecten van Bridgeman Foundation kenmerken zich door deze herverdeling. Voorbeelden daarvan zijn: Het inzamelen van gebruikte hoorapparaten voor dove kinderen in ontwikkelingslanden en het inzamelen van financiële donaties ten behoeve van educatie voor de allerarmsten. Bridgeman Foundation gaat altijd zelf op locatie te werk, zo weten donateurs waar hun middelen naartoe gaan en zien ze direct effect van hun giften.

Bewaren

Informatie over de foundation

Stichting Bridgeman Foundation
Ruurlosebeek 37, 8033 DW Zwolle
Fiscaal nummer: 856609390

Bridgeman Foundation zet zich in voor dieren en mensen in moeilijke omstandigheden en/ of situaties. De stichting zamelt donaties in voor projecten die bijdragen aan het welzijn van dieren en betere leefomstandigheden voor mensen onderaan de maatschappij (voor kinderen in het bijzonder). Daarnaast werken Bridgeman coaches via de stichting met o.a. slachtoffers van loverboys en oorlogsveteranen. Bridgeman Foundation brengt de donaties eigenhandig naar het betreffende project.

Het bestuur

Bestuursstructuur en bestuursleden van de Stichting Bridgeman Foundation:

De rechtspersoon van de organisatie is een Stichting met de volgende bestuursleden:

Voorzitter: Robert Bridgeman
Secretaris: Jessica Griekspoor
Penningmeester: Johan Broersma

Daarbij worden ze bijgestaan door:
PR/Communicatie: Rianne Manten
Jongerenproject Inside Out: Margreet Verrij
De werkzaamheden gebeuren op vrijwillige basis zonder een beloningscomponent, alleen onkosten kunnen worden vergoed door de stichting. Voor expertise in projecten kan gebruik gemaakt worden van derde partijen op inhuurbasis.

Visie:

Bridgeman Foundation is gebaseerd op het principe dat er op deze planeet genoeg is voor iedereen en streeft het einde van lijden en een wereld in harmonie na.

Projecten van Bridgeman Foundation kenmerken zich het creëren van bewustzijn en het delen van rijkdom.

Missie:

Bridgeman Foundation zet zich in voor mensen, dieren, natuur en Moeder aarde in moeilijke omstandigheden en/ of situaties. De stichting voert projecten uit die maatschappelijk bewustzijn creëren of vergroten en zamelt donaties in voor projecten die bijdragen aan het welzijn van mensen, dieren, natuur en Moeder aarde.

Concrete projecten:

  • www.morethanapipeline.com
  • INSIDE OUT Jongerenprogramma (jongerenretraite en online jongerenprogramma Ik Leer Leven) voor sensitieve en intuïtieve jongeren die vastlopen in het leven. Onder begeleiding van Bridgeman jongerencoaches maken deze jongeren een transformatie- en bewustwordingsproces door.
  • www.vleesdefilm.nl
Deel dit!