De Bridgeman Methode | Jouw Pad Naar Authentiek Leven | Bridgeman

Bridgeman Zelfrealisatie Methode

Je bent het Universum in de tijdelijke vorm van een fysiek/ emotioneel/ mentaal en spiritueel wezen.

De ring hiernaast staat voor het menselijk wezen. De kern van de ring staat voor de essentie van de mens. Ieder mens is in essentie al verlicht, al één met alles. Het is technisch gezien onmogelijk dat dit niet zo is. Alles is tenslotte één. Een met het universum, god of bewustzijn. De Bridgeman Zelfrealisatie Methode is gericht op het ondersteunen van het innerlijke proces van Zelfrealisatie en Verlichting.

Wat is Zelfrealisatie?

Zelfrealisatie is eigenlijk het summum van persoonlijke ontwikkeling. Het maximale potentieel van een menselijk wezen. De stap boven de top van Maslows piramide. Een persoon die zichzelf volledig heeft gerealiseerd is één met zijn of haar kern en leeft in totale synchroniciteit met het universum. Een gerealiseerd persoon is verlicht, doorziet de werkelijkheid en wordt gekenmerkt door gelijkmoedigheid, gelukzaligheid en wijsheid. Kortom: een gelukkig mens. Wie wil dat niet zijn?

Hoe werkt dit ringmodel?

Het concept van de ring is boeddhistisch van oorsprong. Het gaat er vanuit dat je vanuit twee richtingen werkt aan de ring. Enerzijds het dunner en transparanter maken van de ring door transformatie. Hierdoor stroomt er meer universele liefde, wijsheid en gelukzaligheid door de persoon waar de ring symbool voor staat.

Binnen de Bridgeman Methode doen we dit bijvoorbeeld door de persoonlijkheid authentiek te helpen worden, emotionele trauma’s en blokkades op te lossen en beperkende overtuigingen om te zetten naar helpende overtuigingen. Tevens door de persoon weer in contact te brengen met zijn of haar hoger zelf en ziel.

De andere invalshoek is het doorzien van de ring. Dit is het proces van disidentificatie met de persoonlijkheid, het fysieke- emotionele- mentale en zelfs spirituele lichaam. Iemand die zich diepgaand realiseert dat hij of zij niet zijn lichaam, emoties, gedachten of zelfs ziel is raakt verlicht en doorziet de ring. De ring, en daarmee de illusie van afgescheidenheid verdwijnt volledig.

Essentie van de ring

Ieder mens identificeert zich en kan zich identificeren met zijn verschillende bewustzijnslagen. Wat het ook is waarmee je je identificeert, het is niet wie je in werkelijkheid bent. De essentie (kern) van de ring is de eenheid of het het IK BEN.

Deze zeven bestaanslagen (inclusief de kern) in de ring zijn allemaal onderdeel van wie je bent. Het IK BEN is je kern, maar dat betekent niet dat de rest er niet is. Boeddhistische monniken in Azië noemen dit hun boeddha natuur. Het ringmodel geeft de verschillende lichamen schematisch weer.

Het spirituele lichaam het dichtst bij de essentie of het IK BEN. Deze laag omvat het causaal of karmisch lichaam, het hoger zelf en de ziel. De mentale laag met gedachten, herinneringen en overtuigingen volgt en daarna de emotionele laag met trauma’s, blokkades en emoties. Vervolgens de fysieke laag of het fysieke lichaam en de hersenen, de persoonlijkheid laag en de interactie met de buitenwereld of de relaties. Deze laatste twee lagen zijn de psychologische lagen en omvatten karakter en persoonlijkheid en het psychosociale.

Procesmanagement volgens het  T – model

Binnen Bridgeman hebben we op basis van deze Methode tevens een T-model ontwikkeld. Dit model geeft je een overzichtelijke en efficiënte werkwijze om ieders proces te managen. Een structuur waarbinnen deze drie elementen van zelfrealisatie (bewustzijnsontwikkeling, transformatie en zielsmissie) optimaal tot wasdom kunnen komen.

T Model

De volgende stap

Ben je geïnteresseerd om zelf meer inzicht te krijgen in je eigen ontwikkelingsproces naar Zelfrealisatie? En wil jij graag alle tools aangeraakt krijgen waarmee je jezelf kunt gaan managen in dit proces? Bekijk dan ons productaanbod en laat ons je inspireren en begeleiden!
Graag nemen wij je mee in de oneindige mogelijkheden en bouwstenen van innerlijke transformatie. Het biedt je ontwikkeling op je pad naar spirituele groei. Hoe zich dat voor jou manifesteert is afhankelijk van je eigen behoeften en waar je je bevindt op je pad. Vaak zijn mensen zich niet bewust van de mogelijkheden van een gelukkig en ontspannen leven. Maar wie dat wel doorvoelt is een enorme geluksvogel!

Zelf hebben wij ook een flinke reis afgelegd om te kunnen leven vanuit passie en overgave. Dit is zowel een intense innerlijke reis als een fysieke reis over de wereld geweest. Inmiddels zijn we gespecialiseerd in bijna alle transformatie methodieken en is het onze persoonlijke missie om ieder mens te inspireren zijn authenticiteit en passie te ontdekken. Dit is altijd een proces van innerlijke heling, vergroting van zelfbewustzijn, ontwaken, versterken van je spirituele wijsheid en manifestatie.

Deel dit!