Light Body Activation Ceremony

Merkaba of wel Light Body ‘is’ in essentie een dynamische multidimensionale energiestructuur die jouw ziel draagt.

Het activeren van de Merkaba creëert en begeleidt een bewustzijnsverandering. Je creëert optimaal bedding aan je zielenenergie om zich te incarneren in je lichaam.

Door bewust je Light Body ~ Merkaba te activeren en met gerichte intentie ‘aan te sturen’, neem je op een energetische wijze verantwoordelijkheid voor je energiesysteem.

Hoe bewust activeer en faciliteer jij de trillingsfrequentie van jouw energieveld?

Altazar Rossiter Merkaba

OVER DE WORKSHOP

De werking van jouw Merkaba wordt bepaald door je persoonlijke vibratie en je mate van ‘aanwezigheid’. Het gericht activeren en afstemmen ervan is een empowerment-proces. Merkaba-velden kunnen mentaal/intellectueel worden geconstrueerd en geactiveerd en de energieën kunnen voor elk doel worden gebruikt.

Het principe van de hier aangeboden ceremoniële activering is het grotendeels op basis van “energieveld” geheugen, intuïtie en integriteit. Afstemming op de vibratie van liefde is hierbij essentieel. Universele liefde, d.w.z. liefde voor alles wat er is, zonder oordeel, vooroordelen of voorwaarden.

Elementen van de LIGHT BODY ACTIVATION tijdens deze workshop zijn als volgt:

• Opening meditatie
• Intentieverklaring
• Overzicht van algemene geometrische concepten
• Afstemming op basis van de I Am-aanwezigheid
• Delen van inzichten
• Waardering / dankbaarheid / zegen praktijk
• Stilte
• Activeringsprotocol
• Delen van inzichten en ervaringen
• Aarding
• Integratie

Altazar Rossiter Bridgeman

ALTAZAR VERTELT….

“Het Merkaba ceremoniële activeringsprotocol is ontstaan door ervaringen die ik in 1996 leerde. Sindsdien ben ik me goed bewust van het belang ervan voor de ontwikkeling van mijn eigen spirituele intelligentie. Dit heeft me gemotiveerd om een manier te vinden om een activering te bieden die het mysterie van de Merkaba herkent en deze toch in een praktische vorm beschikbaar maakt om het ontwaken van het menselijk bewustzijn te ondersteunen.

Wat er in deze ceremoniële workshop wordt gedeeld, is voortgekomen uit de manier waarop ik aanvankelijk heb geleerd voor het activeren van mijn Merkaba en mijn consequente intentie om een vereenvoudigde intuïtieve praktijk te ontwikkelen om deze met anderen te delen.”

MERKABA CONCEPT

Merkaba is een Hebreeuws woord dat zich ongeveer vertaalt als voertuig of wagen van licht [Mer-Ka-Ba: Light-Spirit-Body].

Er zijn veel verklaringen en beschrijvingen te vinden in diverse geschriften. De meeste hebben een mate van congruentie, omdat ze grotendeels zijn afgeleid van dezelfde bronnen. Maar een ultieme betrouwbare referentie ontbreekt.

De Merkaba maakt deel uit van de esoterische joods-christelijke traditie van de Kabbalah, maar vergelijkbare concepten en overeenkomsten kunnen worden gevonden in andere mystieke zienswijzen.

De Sri Yantra, uit de hindoe-traditie, heeft een duidelijke resonantie met de heilige geometrieën van de Merkaba. En het Tibetaanse concept van het Regenbooglichaam kan ook worden geïnterpreteerd als het identificeren van hetzelfde soort fenomeen.

Meer informatie over het concept zal tijdens de workshop gedeeld en verkend worden.

Praktische informatie

Deze workshop vraagt voorafgaand ervaring met deelname aan minimaal 1 reguliere workshop van Altazar Rossiter. Het vraagt een mate van lichaamsbewustzijn en ervaring met energiewerk.

Kijk hier voor informatie over de reguliere workshop >>

Datum:   vrijdag 19 juni of 18 oktober

Locatie: Isis Sofia in Dalfsen
Tijden: van 9.00 (inloop 9.00 uur, start 9.30 uur) – circa 17.30 uur
Prijs: 189,- inclusief BTW (inclusief thee & lunch)
Note: de voertaal van de workshop is Engels.

Er is een maximaal aantal toelaatbare deelnemers per dag. Workshops van Altazar zitten vaak ver voorafgaand aan de workshop al volgeboekt. Dus meld je direct aan!

Meer weten over Altazar Rossiter?
Ga naar www.altazarrossiter.com

Over Altazar Rossiter

Onder de vlag van de Bridgeman wordt deze workshop gefaciliteerd door Dr. Altazar Rossiter.

Altazar is een grootmeester, een fantastische energiewerker, coach en wijsheidsleraar. Hij beschikt over de intuïtieve gave om je onbewuste, saboterende blokkades aan het licht te brengen, zodat ze je niet langer persoonlijk en professioneel in de weg zitten. Doordat hij volledig in zijn kracht staat, stelt hij je in staat om je wonden die deze blokkades veroorzaakt hebben, te transformeren. Iedereen bezit deze spirituele intelligentie. Door Altazar kom je ermee in contact en kun je er zelf mee leren werken. Je brengt aan het licht wat in het onbewuste duistere verborgen ligt. Je wordt in staat gesteld om jezelf te bevrijden van datgene wat je al tijden met je meedraagt. Karmische pijnstukken, pijnstukken die je geërfd hebt van je voorouders of programmeringen die je niet langer dienen.

Workshop Altazar Rossiter
Deel dit!

Data

12 feb
Opleiding: ontwikkel je spirituele intelligentie (Start 12 februari 2021) Isis Sofia in Dalfsen | 09:00-17.00 uur | €3210,00 excl. BTW

Lees verder of aanmelden > >