Energy Mastery Mystery School jaarprogramma

Het Energy Mastery Mystery School jaarprogramma overstijgt alles wat je intellectueel kan bevatten. Door samen te leren werken met je eigen Spirituele Intelligentie creëer jij meesterschap over jezelf!

Uitgangspunten van de training:

  • Je kunt pas in zuivere verbinding zijn met anderen, als je zelf goed gegrond bent en aanwezig bent in het NU. Dat geldt voor iedereen. Of je nu wel of niet als professional met mensen werkt.
  • Je neemt zelf de verantwoordelijkheid voor het gegrond zijn en het aanwezig zijn in het NU.
  • Alle blokkades, trauma’s, programmeringen, overtuigingen en onbewuste afdrukken in je systeem, halen je uit verbinding met de zuivere stroom van universele liefde in jezelf en voor jezelf.

‘Your Spiritual Intelligence lives within you and at the same time your body lives in the field it creates. It operates multi-dimensionally, connecting you with the totality of existence.’

Een voorwaarde voor dit werk met Altazar is dat je minimaal één workshop Grounding Your Soul van Altazar Rossiter gedaan hebt. Bij de workshop zal je kennismaken met de energieën waar Altazar mee werkt, kennismaken met de werkwijze en de diepgang ervaren. Ook dient deze voorwaarde zodat Altazar met jou kennismaakt tijdens het eendaagse workshop. Deze voorwaarde geldt voor iedereen.

“Ik heb op de Mystery School meer geleerd over wat het leven echt is en wie wij werkelijk zijn, dan misschien wel in mijn hele leven voor de Mystery School.

Door de Mystery School realiseer ik mij dat ik veel meer uit het leven kan halen dan ik dacht. Ik kan door mijn verbinding met source zoveel meer zijn dan ik voor mogelijk had gehouden. Ik heb veel trauma’s kunnen oplossen waardoor mijn leven veel lichter is geworden. En ik weet ook beter hoe ik om moet gaan met lastige situaties. Ik ben veel meer in balans en in staat voor mezelf te zorgen.

Ik ben een gelukkiger mens geworden. Ik voel veel beter aan wat goed voor mij is en wat niet. En van daaruit ben ik in staat betere keuzes te maken.

Altazar biedt een veilige omgeving om te leren. Altazar luistert goed naar wat er leeft in de groep en is in staat om met zijn kennis en ervaring dat aan te bieden wat op dat moment nodig is. Voor mij heeft de mogelijkheid om zoveel mogelijk te ervaren tijdens de opleiding voor veel leermomenten gezorgd.

Dit is de meest transformerende opleiding die ik heb gevolgd. Het heeft tot daadwerkelijke positieve veranderingen geleid in mijn leven. Ik kan iedereen die open staat voor een spiritueel levenspad deze opleiding aanraden.”

Maria Klaver (56), manager bij ING

“De afgelopen 12 maanden in de Mystery School waren voor mij magisch. Met ups en downs steeds meer bewust geworden van vooral mijzelf. Afgelopen jaren was ik vooral bezig om mijn omgeving te veranderen. Het roer om en dan vooral vanuit mijn hoofd…  

Ander soort werk, andere vrienden, andere interesses.

Maar om mijn eigen ik, mijn eigen gevoel aan te kunnen en durven kijken en naar dat gevoel te luisteren, dat was duidelijk een nieuw hoofdstuk. Een nieuwe laag. Lastig, emotioneel, confronterend maar vooral verhelderend.

Wat een bewustwording en wat een inzichten in hetgeen mij vooral weghield van echt van binnenuit voelen en leven. Verbaasd ben ik mij steeds meer bewust geworden over de aangeleerde programmeringen van mijn doen en denken. Al vanaf de geboorte. En zelfs al vanuit eerdere levens…  

 Mede dankzij de duidelijke en diepgaande protocollen van Altazar is er veel bewustwording ontstaan. Leren voelen vanuit je hart in plaats van je hoofd waardoor ik op een andere manier naar mezelf en de mensen om me heen ben gaan kijken. Veel meer vanuit liefde in plaats vanuit ego. Een prachtige transformerende reis met een groep geweldige mensen waardoor er direct een diep vertrouwen was. Een reis die ik iedereen zou gunnen.” 

Tom, 55 jaar 

Merkaba (or Light body) Activation Ceremony: By consciously activating your Merkaba you stabilise your energy fields and optimise your presence in the Earth environment. This reduces the tendency to drift with the collective and establishes a solid foundation for your soul’s energy to incarnate in your body.

There are many levels of blockage, traumas, programming, beliefs and unconscious imprints in your system that keep you from connecting to the pure flow of universal love within yourself and for yourself. Cleansing the visible and invisible wounds that underly this disconnection is essential to be able to tap your full potential as a human being. This leads you into spiritual mastery in relation to yourself.

Starseed Integration: Starseed Integration is about expanding your consciousness to consider aspects of your being that may originate from extra-terrestrial sources. We consider what your Soul has experienced when it hasn’t been incarnated here on Earth. This engages the multi-dimensional essence of your being and supports the optimum expression of that beingness in your lived Earth reality.

 

Universal Energy Attunement: This is a special workshop that shares original methods for direct self-attunement to Universal Energy. This includes generic master level Reiki attunement and attunement to three specific energy frequencies: the Golden Ray, the Diamond Ray and the Sapphire Ray.

 

Reclaim Your Sovereignty: Your sovereignty is your ultimate right to be empowered with the light, the love and the truth of your entire being. It’s your entitlement to inhabit the cosmic magnificence of who you are as a conscious physical being. You have never been without that right, but its existence has been concealed from humankind since their beginning. The same concealment has been applied to the direct connection with Source. These attributes have been programmed out of human awareness.
That programming has supported indoctrination and beliefs that defeat all attempts at self-empowerment. The shift in the ages that is now upon us creates a magical opportunity to move forward into a new self-empowered consciousness.

 

Podcast about the Altazar method

Podcast over de training

Altazar`s Mystery School has been running successfully since 2016. Over that period it’s grown and expanded to embrace the transitional spirit of the times.

In parallel with the Mystery School other self-empowerment practices have been shared in separate workshops.

It now feels like the time to integrate all of these practices into the Mystery School, as Altazar originally intended.

In this new concept The Mystery School will run over a full year [20 training days] in ten two-day intensives. The course is arranged to provide a step-by-step sequence that begins by exploring the obstacles to connection with Source, the expression of personal truth and self-empowerment.

As always, the Free-Flow sessions establish the practice of partnering with Spiritual Intelligence. This  follows the energy of what is actually present in the group, in the room. Advanced protocol formats will be shared that include dealing with other lifetimes and dimensions, Soul memories, cellular memories and DNA coding. You will be encouraged to practice this method for yourself as well as in one-on-one transformative practice.

Directed sessions and ceremonies for building the ability to strengthen and manage your personal energy field will be sandwiched between the Free Flow sessions. These apply carefully scripted protocols that connect with higher frequency aspects of our beings.

The entire course provides a comprehensive self-empowerment and energy-management package that will serve you throughout your life. By attending this Mystery School you will learn to read and manage your own energy field. You will also learn to read the collective energy field of the group and the world at large. You will learn to stay alligned and connected with your I Am Spiritual Intelligence. And you will recieve the teachings, ceremonies and protocols of the former Merkaba, Starseed, Reclaim Your Sovereignty [Shift Your Reality] and Universal Energy Attunement workshops.

ABOUT ALTAZAR

This training is facilitated by Dr. Altazar Rossiter PhD, teacher within the Bridgeman Academy.
Altazar is a great master, a fantastic energy worker, coach and wisdom teacher. He has the intuitive gift of exposing your unconscious, sabotaging blockages, so that they no longer stand in your way personally and professionally. Because he is fully in his power, he enables you to heal from the wounds that caused these blockages. Everyone possesses this spiritual intelligence, through Altazars work you can engage with it for yourself. You bring to light what was hidden and living unconsciously in the dark. You are enabled to free yourself from limitations that you have carried through lifetimes and those that you have inherited from your ancestors, and from programming that no longer serves you.
Altazar is the author of two books ‘Developing Spiritual Intelligence’ and ‘Partnering with Spiritual Intelligence’

FLYER

DOWNLOAD HERE THE FLYER

PERSOONLIJK CONTACT

Boek hier direct in de agenda

Retraite terra nova deelnemers

Practical Information

Prior to signing up for the training, experience of at least one Altazar Method workshop is required

The language of instruction is in English.

Dates

Zaterdag 8 maart en zondag 9 maart 2025 -> Free Flow 1
Vrijdag 4 april en zaterdag 5 april 2025 -> Free Flow 2
Vrijdag 25 april en zaterdag 26 april 2025-> Shift Your Reality
Vrijdag 23 mei en zaterdag 24 mei 2025 -> Shift Your Reality
Vrijdag 20 juni en zaterdag 21 juni 2025 -> Free Flow 3
Vrijdag 19 sept en zaterdag 20 sept 2025 -> Free Flow 4
Vrijdag 24 okt en zaterdag 25 okt 2025-> Starseed
Vrijdag 21 nov en zaterdag 22 nov 2025-> Free Flow 5

Location: Isis Sofia, Dalfsen

Subscribe here >

There is an option to book a basic sleeping spot at Isis Sofia. To book email Levina at etenslapen@isissofia.nl

Costs

Phase 1

The costs for this training (each year) amount to €5.970 excluding VAT (EURO). It is possible to pay in terms.

If you want more information, or you want to register. Please contact the secretary at Bridgeman via info@bridgeman.nl.

 

Phase 2

After the first year, there’s an option to step into the role of mentor for your second (or further) year. Please email Faya@Bridgeman.nl for more information.

Costs include:  Delicious lunches during the training days. Tea, cake, fruit and treats.

Register

Prior to the final registration, a questionnaire must be completed (for admission). This form can also be requested from the secretary.

Read more about Altazar Rossiter? Go to: www.altazarrossiter.com

 

 

FLYER

DOWNLOAD HERE THE FLYER

PERSOONLIJK CONTACT

PLAN HIER JOUW GESPREK IN

REFERENCES

Level I participants
Two years of mystery school supported me in making a much needed shift in my life that is still unfolding; from unconscious creating to conscious creating. The Altazar method facilitates powerful groupwork, activating ancient wisdom to heal individual and collective pain that is ready to be transformed. Learning to trust the mysterious ways of how the universe unfolds, with both feet on the ground. This work can be a meeting in the deep. I deeply felt my purpose here on earth. Meeting others in this space is very empowering and truly humbling. Being able to integrate this in my everyday life and getting the support I needed from the group throughout the course, paved the way for accelerated change and helped me to further develop my own way of facilitating healing processes.
Meeting your shadow self can be very confronting. Altazar’s approach with so much love, wisdom and tenderness is truly inspiring. A master who considers himself a student, learning along the way just like the rest of us. Lisette

I learned how to partner and work together with my Spiritual Intelligence. I learned that it is a partnership indeed and that I have a say in that. … And already use it. It is amazing what you can do and clear. ~ A.V., The Netherlands

I felt deeply seen, held and loved. The biggest breakthrough for me was in finally learning to hold my centre and connect deeply with myself without my sensitivity being overwhelmed by the world. ~ R.A., UK

Dare to listen, dare to speak, dare to see, dare to be who you are, dare to accept yourself, dare to love, dare to be loved, dare to be love, dare to live, dare to forgive, dare to do what your heart says … after all the fear their is LOVE! I TRUST. And that is what I was looking for in this course. I thank you all for that opportunity.
~ A.H., Belgium

Level 2 participants
Level 2 was all and more then I imagined it to be. It felt natural to continue my journey and deepen my connection with spirit. I’ve learned to stay in integrity with myself and the field. To help myself and others go through transformational processes, to hold the space, to be more of the love I wish to see in the world. Altazar is, as you know, a fantastic teacher. I can’t think of a better way to evolve to higher levels of consciousness. This training is highly recommended!”
~ SvB, Netherlands

It’s hard to describe in words what this training brought me, because it is so much, on so many different layers. For me the most important was that Altazar really empowered me to develop my own method or way of working. He is a great teacher, and he shows you the way to your path, without giving too directive instructions. He really empowers you to discover it yourself.
~ AV, Netherlands

In level 1 I learnt what self-empowerment is about and how important this is. In Level 2 I experienced what’s it’s like to actually step into my self-empowerment, to dare to be wrong and to trust myself. Level 2 students have their own personal processes, but besides that they learn more how to hold the space, be an anchor and to assist in the individual or group processes. This was a life changing year for me, in which I started to trust that I can do this work for myself and that I can guide others to work through their own processes.
SdV, Netherlands

Deel dit!