Training transformatief coachen

Training Transformatief Coachen
Leergang 13: Start 1 september 2022 (Wachtlijst)
Leergang 14: Start 9 maart 2023

 

 

Transformatief coachen gaat om zelfontwikkeling in de breedte. De mens wordt holistisch en multidimensionaal benaderd. Als Transformatief coach werk je op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau.

HERKEN JIJ JE IN HET VOLGENDE

 • Je wilt leren werken met je hogere zelf;
 • Je wilt je intuïtieve en sensitieve gaven inzetten als kracht;
 • Je wilt vertrouwen op je innerlijke leiding en vandaar je cliënten begeleiden naar een lichter en authentieker leven.

Na de opleiding Transformatief Coachen ben je in staat levenslange issues, problemen, (energetische) blokkades of trauma’s te doorgronden, ontwortelen en te helen. Je brengt energie holistisch en multidimensionaal in evenwicht, zowel op fysiek, mentaal, emotioneel als spiritueel niveau.

DEZE OPLEIDING IS GESCHIKT VOOR JOU ALS JE

 • Een unieke combinatie van bewustwordingsmethoden wil integreren, uitbreiden en overbrengen;
 • Anderen mensen vakmatig wil begeleiden en de essentie van transformatief coachen diepgaand wil doorgronden.

Deze opleiding is uitermate geschikt voor therapeuten, coaches, artsen, psychologen, lichtwerkers en energiewerkers.

 

LEREN VAN BEKENDE EN ERVAREN TEACHERS

Gedurende de gehele opleiding werk jij samen met leermeesters uit het vak zoals Robert Bridgeman, Rianne Manten, Altazar Rossiter en Ans Tros . Zoveel waardevolle kennis van ervaren teachers in één opleiding kom je zelden tegen. Dat maakt deze opleiding uniek in zijn soort.

 

TRANSFORMATIEF COACHEN

Je wordt geschoold tot Transformatiecoach volgens de Bridgeman Methode. Je leert verschillende coachtechnieken & -vaardigheden en leert deze toepassen. Je leert een zo veilig mogelijke bedding creëren voor je cliënt en zijn/haar proces, zodat de energie het werk doet en de stukken helen. Naast het opdoen van kennis en vaardigheden ligt de nadruk vooral op ‘ervaren’. Je leert de essentie van het Transformatief coachen en ondergaat als cliënt van een collega coach zelf de interventies die gericht zijn op je eigen blokkades, pijnstukken en trauma’s.

 

Tijdens deze opleiding leer je middels quantum learning:

 • Innerlijk leiderschap ontwikkelen en verdiepen;
 • Een heldere structuur om mee te werken;
 • Het Transformatiemodel (T-model) te kennen en toe te passen;
 • Intuïtief coachen;
 • Multidimensionale traumaverwerkingstechnieken;
 • Werken met overtuigingen;
 • Werken met meditatie- en concentratietechnieken;
 • Angstcoaching;
 • Het leven van je cliënt te transformeren;
 • Werken op de zeven bestaansniveaus;
 • Werken op bewustzijnsniveau.

Transformatief Meesterschap

Als Transformatief coach werk jij vanuit het hoger zelf van degene die tegenover je zit. Hoe doe je dat?

De weg naar het hoger zelf van een ander is via je eigen hoger zelf. Het is dus essentieel dat je een goede verbinding hebt met je hoger zelf.

Dat doe je door het kanaal schoon te houden en door jezelf over te geven aan je hoger zelf.

Je kanaal schoonhouden wil zeggen dat je je op alle niveaus optimaliseert zodat je Hoger zelf optimaal gebruik kan maken van jou als instrument in het transformatieproces van doorgronden en ontwortelen

Voor het schoonmaken en houden van je kanaal zijn veel methoden. Tijdens de retraite opleiding leer je hiermee werken en transformeer je zelf ook innerlijke pijnstukken. Als professional en onderga je dezelfde processen ook als cliënt.

Je leert als coach de essentie van het Transformatief Coachen en ondergaat zelf als cliënt van een collega coach interventies gericht op je eigen blokkades, pijnstukken en trauma’s.

Podcast ‘De essentie van transformatief coachen’

Transformatief coachen gaat om zelfontwikkeling in de breedte. De hele mens wordt holistisch benaderd en er wordt gewerkt op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau. Deze vorm van coaching is de laatste jaren in Nederland aan het opkomen. Transformatief coachen kent een eigen bandbreedte tussen life coaching en spirituele coaching in. De vorm van transformatief coachen waar dit boek over gaat is het best te duiden als zelfrealisatie coachen. In deze podcast neemt Robert je mee in de essentie hiervan.

BLOK 1
FUNDERING: BRIDGEMAN ZELFREALISATIE METHODE

De Bridgeman Zelfrealisatie Methode is gericht op het ondersteunen van het innerlijke proces van zelfrealisatie en verlichting. Ieder mens in het universum, in een tijdelijke verschijningsvorm van een  fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel wezen. Om dit beeldend te maken, gebruiken wij bij Bridgeman hiervoor de ‘ring’. Deze ring staat symbool voor het menselijk wezen. De kern van de ring staat voor de essentie van de mens. In essentie is ieder mens al verlicht, is ieder mens al één met alles. Het is technisch gezien onmogelijk dat dit niet zo is. Alles is tenslotte één. Eén met het universum, God of bewustzijn. Lees verder.

Zelfrealisatie en verlichting is de weg terug naar je werkelijke zelf. Terug naar je authenticiteit. Authenticiteit gaat om het loslaten van alle geconditioneerde lagen. Het betekent een gezond en lenig(er) lichaam. Het gaat hier niet om een perfect gebodybuild lichaam. Het gaat hier om lekker in je vel zitten, ongeacht hoe je lichaam eruitziet. Het betekent emoties (door)zien en accepteren. Het betekent blokkades opruimen en trauma’s verwerken. Het onder de loep nemen en loslaten van beperkende en overgenomen overtuigingen. En ook: het herstellen van het contact met de hogere bewustzijnslagen, het Hoger Zelf, het karma en de ziel. Het betekent bewustzijn ontwikkelen en transformeren op alle lagen. Om van daaruit de zielsmissie te ontdekken. Om te gaan doen waarvoor je geboren bent. Leven in overvloed, liefde en overgave.

Transformatie T-model
Binnen Bridgeman hebben we op basis van de Zelfrealisatie Methode een Transformatiemodel (T-model) ontwikkeld. Het T-model geeft je een overzichtelijke en efficiënte werkwijze om het begin van het proces van je cliënt te managen. Deze methode is een structuur van drie elementen van zelf- realisatie: bewustzijnsontwikkeling, transformatie en de zielsmissie vinden en het manifesteren zodat de zielsmissie kan opbloeien. Het T- model is een procesmodel waarbinnen deze drie elementen worden vormgegeven. Het is de leidraad in elke sessie en de leidraad van een transformatieproces als geheel.

Blok 2 en 4 DOORGRONDEN

Het doorgronden van blokkades, trauma’s en beperkende overtuigingen bij je cliënt vraagt inzicht van jou als coach. Dit inzicht begint met intuïtie en vraagt een mate van mediamieke gaven, zoals:
• Helderzien
• Heldervoelen
• Helderweten
• Helderhoren
• Helderruiken

Dit zijn vermogens die ieder mens heeft, maar niet ieder mens heeft ontwikkeld.

Bekijk deze vermogens als spieren die je kunt trainen. Des te vaker jij oefent, des te krachtiger word je. Veel mensen hebben een default/voorkeur voor 1 of 2 varianten. Vaak zitten er alleen blokkades op. Dan verandert de bewuste bekwaamheid in onbewuste bekwaamheid of onbewuste onbekwaamheid. Tijdens de training geven we hier veel aandacht aan: het vrijmaken van je blokkades en ontdekken van jouw eigen unieke blauwafdruk hierin. Dat je ‘denkt’ dat je er geen verbinding mee hebt is dus niet erg. Het enige wat het vergt, is jouw verlangen en intentie om deze weer in je bewustzijn te mogen laten komen tijdens het proces.

Het komt veel voor bij lichtwerkers dat zij mediamieke gaven uit angst hebben weggestopt in de kindertijd. Angst voor onbegrip van opvoeders en andere betrokkenen, angst voor het gevoel van eenzaamheid, angst voor uitstoting en het niet weten hoe er mee om te gaan. Voor een transformatiecoach zijn deze vermogens juist een must en een zegen. Hoe zit dit bij jou als coach? Wat is jouw unieke handtekening hierin? En in hoeverre heb je dit ontwikkeld en gebruik je dit in je leven, inclusief je werk en eventueel in je eigen praktijk?

Als coach wil je de belangrijkste basisbehoeften van je cliënt doorgronden, zodat er een goede motivatie voor verandering is. Je wilt daarom behendig kunnen werken met de verschillende persoonlijkheden van je cliënt en leren werken met entiteiten, helpers en gidsen.

BLOK 3 EN 5  ONTWORTELEN

Ontwortelen wil zeggen dat je de schaduwkanten van ‘zijn’ niet wegdrukt of herkadert, maar dat je ze daadwerkelijk oplost door ze met wortel en al te verwijderen. Voor het ontwortelen zijn de afgelopen honderd jaar talloze methoden ontwikkeld.

Wellicht beheers jij als coach al een aantal methoden of technieken. En dat is mooi! Die kun je allemaal inpassen in de structuur van het Transformatief coachen. Daar bovenop leren wij je nieuwe technieken en leren we van elkaar.

Wij maken o.a. gebruik van de volgende methoden:

 • Transform The Ties;
 • Hypnosetechnieken;
 • Regressie- & reïncarnatietherapie;
 • Altazar Rossiter Method;
 • EFT;
 • Innerlijk kind werk;
 • Spiegeloefening.

WAAROM KIEZEN VOOR DEZE OPLEIDING?

Uniek en onderscheidend
De opleiding onderscheidt zich door methodiek die inhoudelijk gebaseerd is op het ervaren en het verhogen van het bewustzijn. Er is veel aandacht voor het eigen maken van de vaardigheden en de daarvoor benodigde theoretische kennis en achtergronden. Je leert werken met je intuïtie en een verhoogd bewustzijn, waarbij ‘voelen en ervaren’ centraal staan en het ‘denken’ functioneel ondersteunend is. De opleiding helpt je structureel en doortastend te werk te gaan met een zekerheid van slagen. Het unieke aan deze opleiding is dat deze wordt gegeven op twee verschillende locaties: Terra Nova in Frankrijk en Heart House in Bussum. Deze locaties worden hieronder nog uitgebreid uitgelicht.

Holistisch en duurzaam
De opleiding Transformatief coachen kenmerkt zich als holistisch en duurzaam. Pijnstukken worden ontworteld op zowel fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel niveau. Zodat (karmische) levenslessen worden geleerd. Dit is essentieel om op duurzame wijze het nieuwe gewenste leven te kunnen manifesteren.

Persoonlijke ontwikkeling
Als succesvol coach ben je je bewust van de effecten van een verhoogd bewustzijn, transformatie, communicatie en overdracht. Daarom maken zelfonderzoek, zelfreflectie en het optimaliseren van jouw eigen transformatie een belangrijk onderdeel uit van deze opleiding. Je schrijft gedurende het proces een aantal reflectieverslagen en je werkt aan je persoonlijke ontwikkeling.

Actieve praktische en persoonlijke ondersteuning
Tijdens de opleiding ga je direct actief aan het werk met oefen-coachees. Wanneer je wilt, ontstaat gedurende het jaar ook jouw eigen praktijk, met je specifieke kwaliteiten en talenten. Daarnaast zijn er diverse intervisies en kun je intensief samenwerken met een medestudent.

Examens
De toetsing van de inhoud en de beheersing van de stof gebeurt zowel theoretisch als praktisch. Het theoretische examen vindt plaats tijdens het laatste opleidingsblok. Je praktijkexamen bestaat uit een interventie op basis van grondbeginselen van het Transformatief Coachen die je tijdens de opleiding aangereikt hebt gekregen. Daarnaast worden je zelfreflecties en ontwikkelverslagen beoordeeld. Ook wordt jouw totaalinzet binnen de opleiding meegenomen in de beoordeling.

Diploma en certificering
Als je aan de exameneisen hebt voldaan, dan behaal je het diploma Transformatie Coach (volgens methodiek van Bridgeman) en word je gecertificeerd.

Teachers
Gedurende de gehele opleiding werk jij samen met grote leermeesters uit het vak.

Robert Bridgeman is traumacoach en Spiritueel leraar. Hij is de founder en grondlegger van Bridgeman en Terra Nova. Met zijn toegankelijke, levenslustige en down-to-earth karakter leeft hij wat hij ‘teacht’. Robert doorgrondt allerlei uithoeken van bewust- en spiritueel leven bij de bron. Hij integreert wat hij leert in zichzelf en in de Bridgeman Methode. Zijn missie in dit leven is om zoveel mogelijk Lichtwerkers te inspireren, te verbinden en wakker te schudden. Hij heeft namelijk de diepe wens dat alle lichtwerkers hun eigen pad vinden in het bijdragen van de nieuwe aarde. Robert is daarin een “leraar van leraren” en leidt zelf Lichtwerkers op tot Transformatiecoach, regressie- en reïncarnatietherapeut of meditatieleraar.

Rianne werkt als content- en eventmanager bij Bridgeman en als vrijwilliger voor de Terra Nova Foundation. Rianne heeft de Transformatief Coach opleiding doorlopen, Anusara Yoga Teacher Training en 3 jaar Altazar Facilitator Teaching. Ze werkt regelmatig naast Robert als begeleidend coach op Terra Nova Center. Rianne werkt daarnaast vanuit haar eigen praktijk in Leusden als coach en energiewerker. Haar praktijk is vooral gericht op het begeleiden van vrouwen die vast zitten in (of ervaring hebben met) een manipulatieve en gewelddadige relatie. Dat kan fysiek zijn, maar ook emotioneel, seksueel of psychisch.

Faya werkt opleidingscoördinator, productontwikkelaar en Transformatief Coach bij de Bridgeman Academie. Voorheen werkte ze in de jeugdhulpverlening als behandelcoördinator/gedragswetenschapper.

Faya geniet van het faciliteren van de ruimte waarin de ander innerlijk gezag en vertrouwen kan herontdekken. Je eigen verantwoordelijkheid terugnemen is een belangrijke key om in zachtheid thuis te komen bij jezelf. Je kunt niet veranderen wat er zich heeft afgespeeld in je leven, wel heb je invloed op hoe jij ernaar kijkt. Faya wenst dat iedereen de vrijheid belichaamt om zichzelf te zijn, die zelf keer op keer te herontdekken en jasjes uit doet die niet meer passen.

Sandra heeft zich de afgelopen jaren verdiept en bekwaamd in diverse disciplines om haar missie zo goed mogelijk te kunnen volbrengen: de ont-wikkeling van haar cliënten en cursisten naar hun eigen essentie. Master Your Joy is haar motto daarbij: authentieke levensvreugde als oerkracht. Haar eigen ‘awakening’ was haar burn-out: het opende haar ogen en liet haar zien dat de enige uitweg de weg naar binnen is. Naast Hatha Yoga-teacher bkij Pure Yoga, heeft ze binnen Bridgeman de MBE, de Altazar Rossiter Method en recentelijk de Transformatie Coach opleidingen gedaan.

Haar cliënten volgen in haar praktijk het Lichter Leven programma evenals transformatiecoachings- sessies. Daarnaast traint Sandra teams in organisaties vanuit GLN Nederland (Growth Leaders Network) als facilitator in cultuuromslag trajecten.

Mariska is sinds jonge leeftijd al geïnteresseerd in mensen. Waarom doen ze wat ze doen, hoe zitten mensen en de wereld in elkaar? Dat resulteerde in cursussen in persoonlijke ontwikkeling en energiewerk, o.a. bij Janosh, reiki, shamballa, quantum Touch. 5 jaar geleden heeft ze Robert ontmoet bij de Workshop start vandaag met mediteren. Wat een herkenning! Begonnen met een 4daagse van Altazar, retraites in Spanje en de Lichter Leven Coachopleiding aangevuld met Transformatief coachen

en Hypnose en Regressie. Ruim 20 jaar geleden begon ze haar praktijk “Beau & Beau”, wat staat voor mooi van binnen is mooi van buiten en andersom, als huidcoach voor het fysieke en emotionele lichaam, tegenwoordig neemt ze als transformatief Coach ook de mentale en spirituele lichamen mee in de begeleiding van haar clienten. Daarnaast werkt ze regelmatig als begeleidend coach naast Robert tijdens de jaarprogramma’s, retraites en de opleiding hypnose en regressie.

Monique van Leeuwen

Monique van Leeuwen is founder en eigenaar van Bridgeman en het centrum Terra Nova. Met haar man en drie zoons in huis, is het voor Monique belangrijk haar vrouwelijkheid en sensualiteit te blijven voelen, ervaren en uit te dragen. In haar coaching maakt ze gebruik van verschillende technieken. Kernwaarden in haar werk zijn: veiligheid, vrouwenkracht en energie. Naast NLP-Master, Transformatief Coach en Yogadocent, heeft zij ook de opleiding bij JJDoula Amsterdam gedaan. Ze is gecertificeerd in Hypnobirth technieken voor Professionals. Verder heeft zij een opleiding Psycho Sociale Basiskennis gevolgd en de opleiding tot EFT (Emotional Freedom Technique) therapeut afgerond. Binnen de Transformatief Coach Training zal Monique naast een aantal yogalessen ook het trainen van EFT als interventietechniek voor haar rekening nemen.

Ans houdt van samenwerken en is een nieuwsgierige, creatieve onderzoeker van lichaam en geest. Dat heeft haar al vaak ertoe gezet om nieuwe wegen in te slaan als psycholoog, ondernemer, schrijfster, executive coach, netwerker, opleider en meer. Als liefhebber van Jung en het systeemdenken gelooft zij in het overstijgen van tegenstellingen. Zingeving en resultaat gaan volgens Ans uitstekend samen. Haar drijfveer is om mensen zo te inspireren en in beweging te krijgen dat ze op eigen benen kunnen staan en hun intuïtie en ‘fysieke ik’ leren vertrouwen. Ans is Creatief directeur & oprichter bij de SchoolvoorCoaching.

Atazar is een Grootmeester, een fantastische energiewerker, coach en wijsheidsleraar. Hij beschikt over de intuïtieve gave om je onbewuste, saboterende blokkades aan het licht te brengen, zodat ze je niet langer persoonlijk en professioneel in de weg zitten. Doordat hij volledig in zijn kracht staat, stelt hij je in staat om je wonden -die deze blokkades veroorzaakt hebben- te transformeren. Iedereen bezit deze spirituele intelligentie. Door Altazar kom je ermee in contact en kun je er zelf mee leren werken. Je brengt aan het licht wat in het onbewuste duistere verborgen ligt. Je wordt in staat gesteld om jezelf te bevrijden van datgene wat je al tijden met je meedraagt. Karmische pijnstukken, pijnstukken die je geerfd hebt van je voorouders of programmeringen die je niet langer tot dienst zijn.

Inspireren oftewel ‘in spirit zijn’ is wat Menno doet. Of dit nu is als coach, mindfulness meditatie trainer of spreker. Door zijn authentieke persoonlijkheid en krachtige aanwezigheid weet hij mensen te bereiken en datgene te raken waardoor ruimte ontstaat voor bewustzijn en verandering. In zijn centrum Ravitatie in ’s-Gravenzande geeft hij dagelijks les over bewustzijn en persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast organiseert hij events, retraites en doet hij veel sjamanistisch werk. Hij gebruikt naast zijn mooie verhalen ook tools zoals ijsbaden en vuurlopen om deelnemers uit hun comfortzone te krijgen zodat zij ervaren kunnen dat zij tot veel meer in staat zijn dan dat hun mind hen vertelt.

De locaties, data & investering

Het unieke aan deze opleiding is dat deze wordt gegeven op twee verschillende locaties in zowel binnen- als buitenland. Wij stellen met plezier Heart House (Nederland) en Terra Nova (Frankrijk) aan je voor!

Terra Nova, Frankrijk

De transformatievaardigheden worden gehouden op retraitecentrum Terra Nova in Frankrijk, waar Robert en Monique samen met hun gezin wonen.

Het centrum ligt aan de voet van de Pyreneeën, midden in het land van de oude Katharen. Deze plek is belangrijk voor jouw ontwikkeling tijdens de opleiding om meerdere redenen. De belangrijkste daarvan is dat het op een aarde-chakra gelegen. Naast dat de plek van nature dus al energetisch zeer krachtig is, wordt er dagelijks enorm veel energiewerk gedaan. De frequentie wordt dus steeds verder verhoogd. De energie en de mensen van Terra Nova garanderen je een flinke stap in je ontwaakproces, als mens en als lichtwerker.

Terra Nova heeft een tuin van 7 hectare en is een oase van rust en stilte. In de verre omtrek zijn geen grote wegen of steden.

Het is een krachtplek, retraitecentrum en plaats van bewustwording, persoonlijke groei en liefde. De naam betekent letterlijk: Nieuwe Aarde. En alles in en rondom het centrum is geworteld in het nieuwe bewustzijn van liefde, compassie en wijsheid. Terra Nova is een magische plek. De geschiedenis is voelbaar en de energie is immens krachtig. Door het krachtveld van het Katharengebied, Terra Nova, de ruimte waar de teaching plaatsvindt gaan de teachings sneller en dieper. Robert faciliteert Quantum teaching, wat op een andere frequentie is. Het unieke hieraan is eigenlijk alleen te ervaren.

Meer informatie over Terra Nova vind je hier >>> 

Heart House in Bussum

De kennismakingsdag en de dagen waarop o.a. coachvaardigheden op het programma staan, vinden plaats bij het Heart House te Bussum. De locatie is in een prachtig oud pand gelegen met de auto en het openbaar vervoer goed te bereiken.

Meer info over de locatie in Nederland vind je hier >>

 

Direct inschrijven?

Wil jij je direct inschrijven? Vraag dan hier het inschrijfformulier aan voor leergang 14 (maart 2023)

Data opleiding

Het unieke aan deze opleiding is dat blok 3 en blok 5 plaatsvinden in Zuid-Frankrijk!

Groep 13, Start september 2022

 1 – 2 – 3 september 2022 (Nederland)
2 – 3 – 4 december 2022 (Nederland)
6 – 11 februari 2023 (Frankrijk)
20 – 22 april 2023 (Nederland)
12 – 17 juni 2023 (Frankrijk)
12 – 13 – 14 oktober 2023 (Nederland)

LET OP: Op dit moment is deze groep (13) vol. Je kunt wel op een wachtlijst.  Hieronder tref je de data van 2023-2024.

Groep 14, Start 9 maart 2023

 9, 10 en 11 maart 2023 (Nederland)
1,2 en 3 juni 2023 (Nederland)
18 – 23 september 2023 (Frankrijk)
9,10 en 11 november 2023 (Nederland)
22 – 27 januari 2024 (Frankrijk)
30 mei – 1 juni 2024 (Nederland)

Data, opleidingslocaties en programma onder voorbehoud.

De huidige tijd is bewegelijk. Dit maakt dat het kan zijn dat de opleidingslocaties en/of de lesdagen kunnen wijzigen, als de maatregelen daarom vragen. Zo kan het zijn dat de opleidingsweek van Frankrijk naar Nederland verplaatst of (delen van de) live lesdagen naar online lesmomenten verplaatsen. Elk van deze keuzen wordt per leergang, per lesblok, per situatie met liefde en zorg secuur afgewogen.

Investering

De financiële investering voor deze opleiding is €7.449,- excl. btw. Betalen in 6 of 8 termijnen is mogelijk. Je ontvangt hierbij een exemplaar van het boek De Essentie van Transformatief Coachen van Robert Bridgeman en de (online) syllabus. Daarnaast krijg je toegang tot de online leeromgeving, mentoring, lunches tijdens de lesdagen in Nederland en een volledige verzorging (overnachtingen, eten & drinken) op Terra Nova in Frankrijk en krijg je les van inspirerende teachers.

Heb jij de Online Training Transformatief coachen aangekocht voor €999,00? Dan krijg jij een korting van €499,00.

Eenpersoonskamers zijn beperkt beschikbaar.

De kosten voor de verdiepende studieboeken, vliegkosten*, eventuele extra overnachtingen of extra persoonlijke begeleiding zijn niet inbegrepen. Je reist op eigen gelegenheid naar de locatie.

*Extra kosten Frankrijk

Vanwege het milieu motiveren wij de deelnemers om samen te reizen met de auto.

 • Mocht je gaan vliegen dan adviseren wij om op Toulouse Airport te vliegen (aankomst na 15.00 uur). Je kunt daar eenvoudig een auto huren.
 • Meerkosten voor een 1-persoons slaapgelegenheid (a € 100,-). Er zijn 5 eenpersoonskamers.
 • Neem kleding mee waarin je je prettig voelt en waar je yoga in kunt doen en in meditatie kunt zitten. Ook je bikini/badpak/zwembroek vooral in je koffer stoppen!
 • Bij meer dan 20 deelnemers boeken wij een extra accommodatie in de buurt (circa 5 min lopen). Je wordt ingedeeld op volgorde van aanmelding. Op de dag van aankomst delen wij de kamerindeling met de deelnemers.

Gespreide betaling

Het is mogelijk om het collegegeld gespreid te betalen in 6-8 termijnen. Reken op €50,- extra i.v.m. administratiekosten. Kijk ook eens op de site van de belastingdienst naar aftrek van scholingskosten. Wil je meer weten? Neem dan contact op met Danny@bridgeman.nl

Veelgestelde vragen

Moet ik al coach zijn om de training te kunnen starten?

De training vereist niet dat je al coach bent. Over het algemeen zijn de groepen verdeeld in mensen die al een praktijk hebben en willen verdiepen of verbreden en deelnemers die zonder ervaring(maar vaak onbewust bekwaam) aansluiten. Het is een energetische training dus dat werkt prima samen omdat iedereen zijn eigen proces doorloopt en je aangereikt krijgt wat voor jou de volgende stap is. Energetisch is er nl altijd expansie. De meeste deelnemers starten een eigen coach praktijk. Of een combinatie met een andere baan en coaching. Of mensen vlechten deze manier van healing in hun huidige baan in. Andere worden trainer. Er zijn zoveel mogelijkheden en ook is de ontvouwing in lijn met ieders ziel en zielenpad. Dus altijd kloppend.

Wat als ik nog geen of weinig ervaring heb met het werken met mij mediamieke vaardigheden (intuïtie)?

We werken vanuit de overtuiging dat ieder mens mediamieke vaardigheden tot zijn beschikking heeft (helderhorend, helder voelend, helder wetend, helderziend en helder ruikend etc.). Ieder mens heeft vaak ook een default/voorkeur voor 1 of 2 varianten. Echter, vaak zitten er blokkades op dus verdwijnt de bewuste bekwaamheid naar onbewuste bekwaamheid of onbewust onbekwaamheid. Tijdens de training geven we hier veel aandacht aan. In het vrijmaken van de blokkades en ontdekken van jouw eigen unieke blauwafdruk hierin. Dat je ‘denkt’ dat je er geen verbinding me hebt is dus niet erg. Het enige wat het vergt, is jouw verlangen en intentie om deze weer in je bewustzijn te mogen laten komen tijdens het proces.

Wat is de studiebelasting van de training?

Het is echt een ‘doe’ training dus na het eerste blok ga je al aan de slag met intakegesprekken (oefenen) en gedurende de hele training ga je sessies geven aan cliënten. De intensiteit bouwt zich op richting het einde van de training qua belasting in studie en beoefening maar gemiddeld zal het zo’n ‪6 tot 8 uur per week zijn dat je erin investeert. Dit is het lezen van de boeken, studeren van het lesmateriaal, je oefensessies, je gesprekken met buddy/mentor en intervisie groep, schrijven reflectieverslagen etc. Er is tussen de blokken door telkens ook enkele keren een online zoom teaching met specifieke inhoud.

Welke boeken staan op de boekenlijst?

De volgende boeken staat op de boekenlijst:

De essentie van transformatief coachen – Robert Bridgeman

Start vandaag met Lichter Leven – Robert Bridgeman

Spirituele Intelligentie – Altazar Rossiter

Dynamisch coachen – Ans Tros

Onze hersenen – Rene Kahn

Vele levens, Vele meesters – Brian Weiss

De zielenreis – Michael Newton

Oplossingsgericht coachen – Insoo Kim Berg

Met welke interventie technieken leer ik tijdens de training werken?

Je kunt alle interventiemethoden invlechten in de procesmatige aanpak van Transformatief Coachen. Je krijgt in de Coach Training een aantal interventietechnieken aangereikt zodat je meteen aan de slag kunt. Het unieke aan de Bridgeman methode is dat je oneindig veel interventiemethoden toevoegen en combineren die je elders heb geleerd. De interventietechnieken waar je mee leert werken binnen de training:

 • Transform The Ties
 • Hypnosetechnieken
 • Regressietherapie
 • Altazar Rossiter Method
 • EFT
 • Innerlijk kind werk
 • Spiegeloefening

Binnen de fysieke training krijgen deelnemers de fundering aangeboden zodat ze met de methodieken aan de slag kunnen. Wanneer deelnemers zich aangetrokken voelen tot een bepaalde methode, zoals de Altazar Rossiter Method of EFT, raden we aan om je in die methode te verdiepen/specialiseren als vervolg op de Transformatief Coachtraining.

Wat raden jullie aan als voorbereiding in aanloop van de Transformatief Coachtraining en ter versteviging van mij als (aankomend) coach?

We raden je aan om bij een opgeleide Transformatief coach 1-op-1 sessies en/of workshops te doen, zo leer je de diepgang van de methode en de transformaties vanuit de cliënt-rol kennen. Ook kun je als voorbereiding een van de online trainingen doen binnen de Academie om al meer en meer bekend te raken met energiewerk, wat helpt om je energetische spier te groeien.

Wat kan ik tijdens en na de training doen als bijscholing en verdieping?

Sinds kort faciliteren wij, eens in de zoveel tijd Transformatiedagen alleen voor Bridgeman Coaches. Deze dag is is bedoeld om jou de juiste bedding te geven om je door te ontwikkelen als transformatief coach. Om te groeien. Je kunt hieraan meedoen tijdens en na de tranformatief coachtraining. Je gaat -samen met de andere coaches die zijn aangesloten- interventiesessies houden. Je verscherpt deze dag dus je skills als transformatief coach, wordt begeleidt en werkt aan blokkades en belemmerende overtuigingen.

Wat zijn de lestijden tijdens de dagen in Nederland?

De lestijden in Bussum zijn altijd met ontvangst van 09.00 uur en start om 09.30 en afronding rond 17.30 met uitloop naar 18.00 uur.

Hoe ziet de toetsing eruit in het examenblok?

Het eindexamen bestaat uit drie verschillende onderdelen:

 • Het schrijven van verschillende verslagen;
 • Praktijkexamen;
 • Theorie examen.

Tussen de lesblokken door schrijf je verschillende reflectieverslagen. Ook nemen we je algehele groei en inzet mee in de beoordeling.

Wat is het verschil tussen de online kennistraining Transformatief Coachen en de fysieke Transformatief coachtraining

Het verschil tussen de online en fysieke training is dat bij de online training het vooral gaat om het kennis over de Bridgeman Methode en transformatie coaching vergaren, jezelf als coach op een nieuwe manier bekijken en informatie tot je nemen. Je kunt de opgedane kennis invlecht in wat je al kunt en hebt een dieper begrip van de methode.

De nieuwste inzichten worden meegenomen in de online training en op een andere manier overgebracht. Het is een vertaalslag van het boek, met Robert als teacher. Een andere structuur als het boek maar geen vervanging. Allemaal een andere manier om de methode te integreren, op een andere laag.

Bij de fysieke training gaat het om de belichaming van het zijn van een Transformatief coach; je wordt begeleidt in deze belichaming en oefening van de methodes, hebt een mentor, een buddy, interactie met mededeelnemers, les van Robert Bridgeman, Rianne Manten en meerdere gastdocenten, twee lesweken deep diven op Terra Nova, dieper uitdiepen van de lesstof, ruimere mogelijkheid om vragen te stellen en met je eigen innerlijke blokkades aan de slag. Bij de fysieke training Transformatief Coachen krijg je bij slagen een diploma en mag je jezelf Transformatief Coach noemen.

De online training is bedoeld als kennistraining. Als je deze content goed wilt belichamen heb je meer vakmatige ontwikkeling nodig met coachvaardigheden en met energiewerk. Dat is onderdeel van de fysieke training.

Welke kosten maak ik buiten de investering in de training zelf en wat zit er in de investering inbegrepen?

Enkel nog de boeken en de reiskosten naar Frankrijk vallen buiten de kosten van de training. Voor beiden kun je ook andere creatieve oplossingen voor bedenken zoals met mede studenten boeken uitlenen, boeken huren in de bibliotheek of carpoolen met mededeelnemers van de training.

Ook raden we aan om sessies te ondergaan bij een opgeleide Transformatief Coach, je wordt namelijk betere coach als je je eigen stukken heelt. Je maak je kanaal steeds schoner, waardoor je de cliënt ook zuiverder kunt waarnemen. Uiteraard is dit naar eigen wens en dus erg lastig in te schatten wat hier de kosten van zullen zijn. Voor informatie hierover kun je met je mentor tijdens de training contact opnemen of kijk hier op de Bridgeman website.

Als je voor de extra optie van verblijf in een eenpersoonskamer op Terra Nova kiest (en er is nog plek), dan is dat ook een extra op de investering van de training.

In de investering zitten:

 • De scholingsdagen;
 • Teaching van verschillende teachers van binnen de Academie en ook meer dan 5 gastteachers;
 • Twee geheel verzorgde lesweken in Frankrijk inbegrepen. Enkel de reiskosten naar Frankrijk en verblijf in een 1-persoonskamer (mocht daar nog plek voor zijn) zijn exclusief;
 • In Nederland de koffie, thee en heerlijke lunch inbegrepen;
 • Quantum learning tijdens de gehele training;
 • Een zeer uitgebreide online leeromgeving;
 • Een aparte besloten Facebook groep met de leergang;
 • Begeleiding door een mentor;
 • Samen optrekken met een buddy;
 • Diepgaand contact met gelijkgestemde deelnemers die in hetzelfde groeiproces zitten als jij!

Kan ik in termijnen betalen?

Ja, je kunt ook in 6 of 8 maandelijkse termijnen betalen (dit gaat via automatische incasso), dat geef je dan aan op je intakeformulier. Na inschrijving start je automatische incasso. We vragen dat het bedrag voldaan is voordat de training is afgerond.

Hoe kan ik een opgeleide coach vinden?

We raden aan om sessies te ondergaan bij een opgeleide Transformatief Coach, je wordt namelijk betere coach als je je eigen stukken heelt en je programmering en schaduw doorziet. Je maak je kanaal steeds schoner, waardoor je de cliënt ook zuiverder kunt waarnemen. Voor informatie hierover kijk vooral hier op de Bridgeman website. Tijdens de training kun je met je mentor contact opnemen of via de opleidingscoördinator Faya van den Berg Faya@Bridgeman.nl.

Wat deelnemers zeggen

Ik ben Esther van der Linde en ik kan niet wachten om met de opleiding te beginnen!

Ik vond informatie over de coachopleiding toen ik er niet naar zocht. Een aantrekkingskracht van jewelste en iets in mij begreep ineens wat ik wilde, waar ik naar toe wil en wie ik ben.

Deze opleiding heeft alles in zich om mijn verlangen naar diepgang, ontwortelen en vrijheid voor leven, zodat ik daarbij een verschil kan maken voor andere mensen. Groeien en ontwikkelen als coach en lichtwerker en verdieping in mezelf als bewust mens.

Ja ik heb mijzelf aangemeld voor de Bridgeman Transformatiecoachopleiding!

Mijn naam is Sanne Grijmans. Ik ben yogadocent en startende coach voor met name kinderen en hun ouders.

Na een mooie ontmoeting met Robert Bridgeman wist ik: hier wil ik meer mee doen. Zijn manier van werken is zo raak en doeltreffend, vanuit het hart en transformerend. De transformatiecoachopleiding kwam op mijn pad en mijn hart zei direct: ”JA!”.  Maar toen kwamen die andere stemmetjes die het wilden blokkeren.

“Ok”,  dacht ik; “Ik ga gewoon naar die informatieavond en zie wel wat het wordt”.

 Ik ben dankbaar dat ik die stap heb gezet. Het was verhelderend en het hielp mij vanuit mijn hart een keuze te maken. Mijn hart zei: “Dit is wat je te doen hebt. Dit gaat jou helpen om nog meer je licht te laten schijnen en andere mensen te ondersteunen op een manier die zo werkend is, die zoveel verder gaat dan andere coaching.”

Ik kijk enorm uit naar wat deze opleiding mij mag brengen, maar vooral ook naar wat ik daarna anderen mag brengen. For the good of all!

Jop: de reden dat ik de coachopleiding tot transformatlief coach ga doen is niet in een reden te omschrijven. Er zijn een aantal redenen. De eerste is omdat die (na mijn idee) die diepgaanste coach opleiding van Nederland is. Ten tweede omdat ik de visie die Bridgeman hanteert mij ook aanspreekt. Namelijk iets doen for the good of all, for this and the next seven genations. En ten derde vind ik het netwerk van Robert onwijs fijn en voelt het als een familie en een warm bad. Ik wil gaan samen met een fijn netwerk, werken aan een harmonieuze wereld, waarin we het lijden zo klein mogelijk maken. 

Foto: Wendy Boon

Mijn naam is Karin. Al jarenlang werk ik met cijfers in de financiële sector. In december 2018 was ik voor het eerst een week op Terra Nova voor de transformatieretraite.

Tijdens een sessie zag ik heel duidelijk wat mijn pad is en wat ik hier te doen heb. Ik werd mij heel bewust dat ik talenten heb, die ik nu nauwelijks gebruik, terwijl ik hiermee zoveel mensen kan begeleiden. Alleen weet ik nu nog niet hoe ik dit goed kan gaan inzetten.

Ik heb voor deze opleiding gekozen om dit te leren en mijn talenten verder te ontwikkelen, zodat ik veel mensen kan begeleiden op hun pad met hun processen op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau. Ik heb er enorm veel zin in!

Karin

Mijn naam is Ineke Hoogland. Ik ga de opleiding tot transformatief coach volgen omdat het voelt als precies de juiste en logische volgende stap.

Nadat ik de EmotieCoachopleiding bij Vera Helleman had afgerond en een transformatieretraite bij Robert Bridgeman op Terra Nova had gevolgd in december 2018, kreeg ik een enorme behoefte aan het vervolgen van dit pad en besloot ik deel te nemen aan het Awake en Awareprogramma van Bridgeman. Daar ben ik een soort van wakker gemaakt voor alles wat in de coachopleiding verdere verdieping gaat krijgen. Ik verlang er intens naar om mijn talenten in te zetten en anderen stappen te helpen ondernemen op hun pad.

Ik ben Fonny Freek, moeder van 3 zonen en inmiddels 8 jaar succesvol ondernemer.

Met veel passie en liefde begeleid ik dagelijks mijn cliënten op weg naar een gezonde leefstijl en een gezond gewicht in evenwicht. Het bewust worden van patronen, eetgedrag, emoties en voeding is een mooie reis die ik met mijn cliënten mag maken.

Toch ontbreekt er ergens “iets” in mijn begeleiding, iets waarmee we een definitieve verandering in ons leven kunnen maken. Iets dat aangeraakt mag worden, maar soms dieper in ons huist. Want eigenlijk gaat het in mijn praktijk niet over eten of kilo’s, het gaat over de mens en een overtuiging of blokkade die maakt dat mijn cliënten nu zijn zoals ze zijn.

Een jaar geleden werd mij duidelijk wat dat “iets” was. Tijdens een Transformatie Coach retraite die verzorgd werd door Robert Bridgeman mocht ik proeven van zijn coachmethode. Er ging een wereld voor mij open! Dit was waar ik al jaren naar opzoek was.                                         

Transformatief coachen gaat om zelfontwikkeling in de breedte. De hele mens wordt holistisch benaderd en er wordt gewerkt op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau.  Dit raakt de kern. Dit raakt mijn kern. Hiermee kan ik echt verschil maken in de eerste plaats in mezelf, maar ook voor- en met mijn cliënten.

Bijzonder is dat mijn cliënten ook steeds vaker zien dat de blokkade niet alleen op het fysieke- en emotionele vlak ligt. Ze spreken hun behoefte uit naar “meer”.

Deze bijzondere en mooie opleiding is de volgende stap in mijn ontwikkeling en groei. Wat een geluk dat ik dit mag doen!

Deel dit!