Training transformatief coachen

Training Transformatief Coachen

Leergang 15: start september 2023

 

Transformatief coachen gaat om zelfontwikkeling in de breedte. De mens wordt holistisch en multidimensionaal benaderd. Als Transformatief coach werk je op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau.

HERKEN JIJ JE IN HET VOLGENDE

 • Je wilt leren werken met je hogere zelf;
 • Je wilt je intuïtieve en sensitieve gaven inzetten als kracht;
 • Je wilt vertrouwen op je innerlijke leiding en vandaar je cliënten begeleiden naar een lichter en authentieker leven.

Na de opleiding Transformatief Coachen ben je in staat levenslange issues, problemen, (energetische) blokkades of trauma’s te doorgronden, ontwortelen en te helen. Je brengt energie holistisch en multidimensionaal in evenwicht, zowel op fysiek, mentaal, emotioneel als spiritueel niveau.

DEZE OPLEIDING IS GESCHIKT VOOR JOU ALS JE

 • Een unieke combinatie van bewustwordingsmethoden wil integreren, uitbreiden en overbrengen;
 • Anderen mensen vakmatig wil begeleiden en de essentie van transformatief coachen diepgaand wil doorgronden.

Deze opleiding is uitermate geschikt voor therapeuten, coaches, artsen, psychologen, lichtwerkers en energiewerkers.

 

LEREN VAN BEKENDE EN ERVAREN TEACHERS

Gedurende de gehele opleiding werk jij samen met leermeesters uit het vak zoals Robert Bridgeman, Rianne Manten, Altazar Rossiter en Ans Tros . Zoveel waardevolle kennis van ervaren teachers in één opleiding kom je zelden tegen. Dat maakt deze opleiding uniek in zijn soort.

 

TRANSFORMATIEF COACHEN

Je wordt geschoold tot Transformatiecoach volgens de Bridgeman Methode. Je leert verschillende coachtechnieken & -vaardigheden en leert deze toepassen. Je leert een zo veilig mogelijke bedding creëren voor je cliënt en zijn/haar proces, zodat de energie het werk doet en de stukken helen. Naast het opdoen van kennis en vaardigheden ligt de nadruk vooral op ‘ervaren’. Je leert de essentie van het Transformatief coachen en ondergaat als cliënt van een collega coach zelf de interventies die gericht zijn op je eigen blokkades, pijnstukken en trauma’s.

 

Tijdens deze opleiding leer je middels quantum learning:

 • Innerlijk leiderschap ontwikkelen en verdiepen;
 • Een heldere structuur om mee te werken;
 • Het Transformatiemodel (T-model) te kennen en toe te passen;
 • Intuïtief coachen;
 • Multidimensionale traumaverwerkingstechnieken;
 • Werken met overtuigingen;
 • Werken met meditatie- en concentratietechnieken;
 • Angstcoaching;
 • Het leven van je cliënt te transformeren;
 • Werken op de zeven bestaansniveaus;
 • Werken op bewustzijnsniveau.

Transformatief Meesterschap

Als Transformatief coach werk jij vanuit het hoger zelf van degene die tegenover je zit. Hoe doe je dat?

De weg naar het hoger zelf van een ander is via je eigen hoger zelf. Het is dus essentieel dat je een goede verbinding hebt met je hoger zelf.

Dat doe je door het kanaal schoon te houden en door jezelf over te geven aan je hoger zelf.

Je kanaal schoonhouden wil zeggen dat je je op alle niveaus optimaliseert zodat je Hoger zelf optimaal gebruik kan maken van jou als instrument in het transformatieproces van doorgronden en ontwortelen

Voor het schoonmaken en houden van je kanaal zijn veel methoden. Tijdens de retraite opleiding leer je hiermee werken en transformeer je zelf ook innerlijke pijnstukken. Als professional en onderga je dezelfde processen ook als cliënt.

Je leert als coach de essentie van het Transformatief Coachen en ondergaat zelf als cliënt van een collega coach interventies gericht op je eigen blokkades, pijnstukken en trauma’s.

Podcast ‘De essentie van transformatief coachen’

Transformatief coachen gaat om zelfontwikkeling in de breedte. De hele mens wordt holistisch benaderd en er wordt gewerkt op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau. Deze vorm van coaching is de laatste jaren in Nederland aan het opkomen. Transformatief coachen kent een eigen bandbreedte tussen life coaching en spirituele coaching in. De vorm van transformatief coachen waar dit boek over gaat is het best te duiden als zelfrealisatie coachen. In deze podcast neemt Robert je mee in de essentie hiervan.

FUNDERING: BRIDGEMAN ZELFREALISATIE METHODE

De Bridgeman Zelfrealisatie Methode is gericht op het ondersteunen van het innerlijke proces van zelfrealisatie en verlichting. Ieder mens in het universum, in een tijdelijke verschijningsvorm van een  fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel wezen. Om dit beeldend te maken, gebruiken wij bij Bridgeman hiervoor de ‘ring’. Deze ring staat symbool voor het menselijk wezen. De kern van de ring staat voor de essentie van de mens. In essentie is ieder mens al verlicht, is ieder mens al één met alles. Het is technisch gezien onmogelijk dat dit niet zo is. Alles is tenslotte één. Eén met het universum, God of bewustzijn. Lees verder.

Zelfrealisatie en verlichting is de weg terug naar je werkelijke zelf. Terug naar je authenticiteit. Authenticiteit gaat om het loslaten van alle geconditioneerde lagen. Het betekent een gezond en lenig(er) lichaam. Het gaat hier niet om een perfect gebodybuild lichaam. Het gaat hier om lekker in je vel zitten, ongeacht hoe je lichaam eruitziet. Het betekent emoties (door)zien en accepteren. Het betekent blokkades opruimen en trauma’s verwerken. Het onder de loep nemen en loslaten van beperkende en overgenomen overtuigingen. En ook: het herstellen van het contact met de hogere bewustzijnslagen, het Hoger Zelf, het karma en de ziel. Het betekent bewustzijn ontwikkelen en transformeren op alle lagen. Om van daaruit de zielsmissie te ontdekken. Om te gaan doen waarvoor je geboren bent. Leven in overvloed, liefde en overgave.

Transformatie T-model
Binnen Bridgeman hebben we op basis van de Zelfrealisatie Methode een Transformatiemodel (T-model) ontwikkeld. Het T-model geeft je een overzichtelijke en efficiënte werkwijze om het begin van het proces van je cliënt te managen. Deze methode is een structuur van drie elementen van zelf- realisatie: bewustzijnsontwikkeling, transformatie en de zielsmissie vinden en het manifesteren zodat de zielsmissie kan opbloeien. Het T- model is een procesmodel waarbinnen deze drie elementen worden vormgegeven. Het is de leidraad in elke sessie en de leidraad van een transformatieproces als geheel.

DOORGRONDEN

Het doorgronden van blokkades, trauma’s en beperkende overtuigingen bij je cliënt vraagt inzicht van jou als coach. Dit inzicht begint met intuïtie en vraagt een mate van mediamieke gaven, zoals:
• Helderzien
• Heldervoelen
• Helderweten
• Helderhoren
• Helderruiken

Dit zijn vermogens die ieder mens heeft, maar niet ieder mens heeft ontwikkeld.

Bekijk deze vermogens als spieren die je kunt trainen. Des te vaker jij oefent, des te krachtiger word je. Veel mensen hebben een default/voorkeur voor 1 of 2 varianten. Vaak zitten er alleen blokkades op. Dan verandert de bewuste bekwaamheid in onbewuste bekwaamheid of onbewuste onbekwaamheid. Tijdens de training geven we hier veel aandacht aan: het vrijmaken van je blokkades en ontdekken van jouw eigen unieke blauwafdruk hierin. Dat je ‘denkt’ dat je er geen verbinding mee hebt is dus niet erg. Het enige wat het vergt, is jouw verlangen en intentie om deze weer in je bewustzijn te mogen laten komen tijdens het proces.

Het komt veel voor bij lichtwerkers dat zij mediamieke gaven uit angst hebben weggestopt in de kindertijd. Angst voor onbegrip van opvoeders en andere betrokkenen, angst voor het gevoel van eenzaamheid, angst voor uitstoting en het niet weten hoe er mee om te gaan. Voor een transformatiecoach zijn deze vermogens juist een must en een zegen. Hoe zit dit bij jou als coach? Wat is jouw unieke handtekening hierin? En in hoeverre heb je dit ontwikkeld en gebruik je dit in je leven, inclusief je werk en eventueel in je eigen praktijk?

Als coach wil je de belangrijkste basisbehoeften van je cliënt doorgronden, zodat er een goede motivatie voor verandering is. Je wilt daarom behendig kunnen werken met de verschillende persoonlijkheden van je cliënt en leren werken met entiteiten, helpers en gidsen.

Direct inschrijven?

Wil jij je direct inschrijven? Vraag dan hier het inschrijfformulier aan voor leergang 15 (september 2023)

ONTWORTELEN

Ontwortelen wil zeggen dat je de schaduwkanten van ‘zijn’ niet wegdrukt of herkadert, maar dat je ze daadwerkelijk oplost door ze met wortel en al te verwijderen. Voor het ontwortelen zijn de afgelopen honderd jaar talloze methoden ontwikkeld.

Wellicht beheers jij als coach al een aantal methoden of technieken. En dat is mooi! Die kun je allemaal inpassen in de structuur van het Transformatief coachen. Daar bovenop leren wij je nieuwe technieken en leren we van elkaar.

Wij maken o.a. gebruik van de volgende methoden:

 • Transform The Ties;
 • Hypnosetechnieken;
 • Regressie- & reïncarnatietherapie;
 • Altazar Rossiter Method;
 • EFT;
 • Innerlijk kind werk;
 • Spiegeloefening.

WAAROM KIEZEN VOOR DEZE OPLEIDING?

Uniek en onderscheidend
De opleiding onderscheidt zich door methodiek die inhoudelijk gebaseerd is op het ervaren en het verhogen van het bewustzijn. Er is veel aandacht voor het eigen maken van de vaardigheden en de daarvoor benodigde theoretische kennis en achtergronden. Je leert werken met je intuïtie en een verhoogd bewustzijn, waarbij ‘voelen en ervaren’ centraal staan en het ‘denken’ functioneel ondersteunend is. De opleiding helpt je structureel en doortastend te werk te gaan met een zekerheid van slagen.

Holistisch en duurzaam
De opleiding Transformatief coachen kenmerkt zich als holistisch en duurzaam. Pijnstukken worden ontworteld op zowel fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel niveau. Zodat (karmische) levenslessen worden geleerd. Dit is essentieel om op duurzame wijze het nieuwe gewenste leven te kunnen manifesteren.

Persoonlijke ontwikkeling
Als succesvol coach ben je je bewust van de effecten van een verhoogd bewustzijn, transformatie, communicatie en overdracht. Daarom maken zelfonderzoek, zelfreflectie en het optimaliseren van jouw eigen transformatie een belangrijk onderdeel uit van deze opleiding. Je schrijft gedurende het proces een aantal reflectieverslagen en je werkt aan je persoonlijke ontwikkeling.

Actieve praktische en persoonlijke ondersteuning
Tijdens de opleiding ga je direct actief aan het werk met oefen-coachees. Wanneer je wilt, ontstaat gedurende het jaar ook jouw eigen praktijk, met je specifieke kwaliteiten en talenten. Daarnaast zijn er diverse intervisies en kun je intensief samenwerken met een medestudent.

Examens
De toetsing van de inhoud en de beheersing van de stof gebeurt zowel theoretisch als praktisch. Het theoretische examen vindt plaats tijdens het laatste opleidingsblok. Je praktijkexamen bestaat uit een interventie op basis van grondbeginselen van het Transformatief Coachen die je tijdens de opleiding aangereikt hebt gekregen. Daarnaast worden je zelfreflecties en ontwikkelverslagen beoordeeld. Ook wordt jouw totaalinzet binnen de opleiding meegenomen in de beoordeling.

Diploma en certificering
Als je aan de exameneisen hebt voldaan, dan behaal je het diploma Transformatie Coach (volgens methodiek van Bridgeman) en word je gecertificeerd.

Teachers
Gedurende de gehele opleiding werk jij samen met grote leermeesters uit het vak.

Robert Bridgeman is traumacoach en Spiritueel leraar. Hij is de founder en grondlegger van Bridgeman. Met zijn toegankelijke, levenslustige en down-to-earth karakter leeft hij wat hij ‘teacht’. Robert doorgrondt allerlei uithoeken van bewust- en spiritueel leven bij de bron. Hij integreert wat hij leert in zichzelf en in de Bridgeman Methode. Zijn missie in dit leven is om zoveel mogelijk Lichtwerkers te inspireren, te verbinden en wakker te schudden. Hij heeft namelijk de diepe wens dat alle lichtwerkers hun eigen pad vinden in het bijdragen van de nieuwe aarde. Robert is daarin een “leraar van leraren” en leidt zelf Lichtwerkers op tot Transformatiecoach, regressie- en reïncarnatietherapeut of meditatieleraar.

Rianne werkt als content- en eventmanager bij Bridgeman en als vrijwilliger voor de Terra Nova Foundation. Rianne heeft de Transformatief Coach opleiding doorlopen, Anusara Yoga Teacher Training en 3 jaar Altazar Facilitator Teaching. Ze werkt regelmatig naast Robert als begeleidend coach op Terra Nova Center. Rianne werkt daarnaast vanuit haar eigen praktijk in Leusden als coach en energiewerker. Haar praktijk is vooral gericht op het begeleiden van vrouwen die vast zitten in (of ervaring hebben met) een manipulatieve en gewelddadige relatie. Dat kan fysiek zijn, maar ook emotioneel, seksueel of psychisch.

Faya werkt opleidingscoördinator, productontwikkelaar en Transformatief Coach bij de Bridgeman Academie. Voorheen werkte ze in de jeugdhulpverlening als behandelcoördinator/gedragswetenschapper.

Faya geniet van het faciliteren van de ruimte waarin de ander innerlijk gezag en vertrouwen kan herontdekken. Je eigen verantwoordelijkheid terugnemen is een belangrijke key om in zachtheid thuis te komen bij jezelf. Je kunt niet veranderen wat er zich heeft afgespeeld in je leven, wel heb je invloed op hoe jij ernaar kijkt. Faya wenst dat iedereen de vrijheid belichaamt om zichzelf te zijn, die zelf keer op keer te herontdekken en jasjes uit doet die niet meer passen.

Monique van Leeuwen

Monique van Leeuwen is founder en eigenaar van Bridgeman en het centrum Terra Nova. Met haar man en drie zoons in huis, is het voor Monique belangrijk haar vrouwelijkheid en sensualiteit te blijven voelen, ervaren en uit te dragen. In haar coaching maakt ze gebruik van verschillende technieken. Kernwaarden in haar werk zijn: veiligheid, vrouwenkracht en energie. Naast NLP-Master, Transformatief Coach en Yogadocent, heeft zij ook de opleiding bij JJDoula Amsterdam gedaan. Ze is gecertificeerd in Hypnobirth technieken voor Professionals. Verder heeft zij een opleiding Psycho Sociale Basiskennis gevolgd en de opleiding tot EFT (Emotional Freedom Technique) therapeut afgerond. Binnen de Transformatief Coach Training zal Monique naast een aantal yogalessen ook het trainen van EFT als interventietechniek voor haar rekening nemen.

Ans houdt van samenwerken en is een nieuwsgierige, creatieve onderzoeker van lichaam en geest. Dat heeft haar al vaak ertoe gezet om nieuwe wegen in te slaan als psycholoog, ondernemer, schrijfster, executive coach, netwerker, opleider en meer. Als liefhebber van Jung en het systeemdenken gelooft zij in het overstijgen van tegenstellingen. Zingeving en resultaat gaan volgens Ans uitstekend samen. Haar drijfveer is om mensen zo te inspireren en in beweging te krijgen dat ze op eigen benen kunnen staan en hun intuïtie en ‘fysieke ik’ leren vertrouwen. Ans is Creatief directeur & oprichter bij de SchoolvoorCoaching.

Atazar is een Grootmeester, een fantastische energiewerker, coach en wijsheidsleraar. Hij beschikt over de intuïtieve gave om je onbewuste, saboterende blokkades aan het licht te brengen, zodat ze je niet langer persoonlijk en professioneel in de weg zitten. Doordat hij volledig in zijn kracht staat, stelt hij je in staat om je wonden -die deze blokkades veroorzaakt hebben- te transformeren. Iedereen bezit deze spirituele intelligentie. Door Altazar kom je ermee in contact en kun je er zelf mee leren werken. Je brengt aan het licht wat in het onbewuste duistere verborgen ligt. Je wordt in staat gesteld om jezelf te bevrijden van datgene wat je al tijden met je meedraagt. Karmische pijnstukken, pijnstukken die je geerfd hebt van je voorouders of programmeringen die je niet langer tot dienst zijn.

De locaties, data & investering

De locatie is HeartHouse in Bussum voor de regulieren trainingsdagen. Een hele fijne locatie waar wij al jaren onze opleidingen geven. De week van 24-28 juni zal plaatsvinden op een retraitelocatie in Nederland. Deze week is dus inclusief overnachtingen & diner! Wij maken op een later moment de locatie bekend.

Heart House in Bussum

De lesdagen vinden plaats bij het Heart House te Bussum. De locatie is in een prachtig oud pand gelegen met de auto en het openbaar vervoer goed te bereiken.

Meer info over de locatie in Nederland vind je hier >>

 

Direct inschrijven?

Wil jij je direct inschrijven? Vraag dan hier het inschrijfformulier aan voor leergang 15 (september 2023)

Data opleiding


Groep 15

Blok 1: 7 t/m 9 september 2023 (Heart House in Bussum)
Blok 2: 14 t/m 16 december 2023 (Heart House in Bussum)
Blok 3: 6t/m 9  feb 2024 (Heart House in Bussum)
Blok 4: 18 t/m 20 april 2024 (Heart House in Bussum)
Blok 5: 24 t/m 28 juni 2024 (retraitecentrum in Nederland)
Blok 6: 10 t/m12 oktober 2024 (Heart House in Bussum)

*Data, opleidingslocaties en programma onder voorbehoud.

 

Investering

De financiële investering voor deze opleiding is €7.449,- excl. btw. Betalen in 6 of 8 termijnen is mogelijk. Je ontvangt hierbij een exemplaar van het boek De Essentie van Transformatief Coachen van Robert Bridgeman en de (online) syllabus. Daarnaast krijg je toegang tot de online leeromgeving, mentoring, lunches tijdens de lesdagen in Nederland.

Heb jij de Online Training Transformatief coachen aangekocht? Dan wordt jouw aankoopbedrag in mindering gebracht.

Gespreide betaling

Het is mogelijk om het collegegeld gespreid te betalen in 6-8 termijnen. Reken op €50,- extra i.v.m. administratiekosten. Kijk ook eens op de site van de belastingdienst naar aftrek van scholingskosten. Wil je meer weten? Neem dan contact op met Danny@bridgeman.nl

Veelgestelde vragen

Moet ik al coach zijn om de training te kunnen starten?

De training vereist niet dat je al coach bent. Over het algemeen zijn de groepen verdeeld in mensen die al een praktijk hebben en willen verdiepen of verbreden en deelnemers die zonder ervaring(maar vaak onbewust bekwaam) aansluiten. Het is een energetische training dus dat werkt prima samen omdat iedereen zijn eigen proces doorloopt en je aangereikt krijgt wat voor jou de volgende stap is. Energetisch is er nl altijd expansie. De meeste deelnemers starten een eigen coach praktijk. Of een combinatie met een andere baan en coaching. Of mensen vlechten deze manier van healing in hun huidige baan in. Andere worden trainer. Er zijn zoveel mogelijkheden en ook is de ontvouwing in lijn met ieders ziel en zielenpad. Dus altijd kloppend.

Wat als ik nog geen of weinig ervaring heb met het werken met mij mediamieke vaardigheden (intuïtie)?

We werken vanuit de overtuiging dat ieder mens mediamieke vaardigheden tot zijn beschikking heeft (helderhorend, helder voelend, helder wetend, helderziend en helder ruikend etc.). Ieder mens heeft vaak ook een default/voorkeur voor 1 of 2 varianten. Echter, vaak zitten er blokkades op dus verdwijnt de bewuste bekwaamheid naar onbewuste bekwaamheid of onbewust onbekwaamheid. Tijdens de training geven we hier veel aandacht aan. In het vrijmaken van de blokkades en ontdekken van jouw eigen unieke blauwafdruk hierin. Dat je ‘denkt’ dat je er geen verbinding me hebt is dus niet erg. Het enige wat het vergt, is jouw verlangen en intentie om deze weer in je bewustzijn te mogen laten komen tijdens het proces.

Wat is de studiebelasting van de training?

Het is echt een ‘doe’ training dus na het eerste blok ga je al aan de slag met intakegesprekken (oefenen) en gedurende de hele training ga je sessies geven aan cliënten. De intensiteit bouwt zich op richting het einde van de training qua belasting in studie en beoefening maar gemiddeld zal het zo’n ‪6 tot 8 uur per week zijn dat je erin investeert. Dit is het lezen van de boeken, studeren van het lesmateriaal, je oefensessies, je gesprekken met buddy/mentor en intervisie groep, schrijven reflectieverslagen etc. Er is tussen de blokken door telkens ook enkele keren een online zoom teaching met specifieke inhoud.

Welke boeken staan op de boekenlijst?

De volgende boeken staat op de boekenlijst:

De essentie van transformatief coachen – Robert Bridgeman

Start vandaag met Lichter Leven – Robert Bridgeman

Spirituele Intelligentie – Altazar Rossiter

Dynamisch coachen – Ans Tros

Onze hersenen – Rene Kahn

Vele levens, Vele meesters – Brian Weiss

De zielenreis – Michael Newton

Oplossingsgericht coachen – Insoo Kim Berg

Met welke interventie technieken leer ik tijdens de training werken?

Je kunt alle interventiemethoden invlechten in de procesmatige aanpak van Transformatief Coachen. Je krijgt in de Coach Training een aantal interventietechnieken aangereikt zodat je meteen aan de slag kunt. Het unieke aan de Bridgeman methode is dat je oneindig veel interventiemethoden toevoegen en combineren die je elders heb geleerd. De interventietechnieken waar je mee leert werken binnen de training:

 • Transform The Ties
 • Hypnosetechnieken
 • Regressietherapie
 • Altazar Rossiter Method
 • EFT
 • Innerlijk kind werk
 • Spiegeloefening

Binnen de fysieke training krijgen deelnemers de fundering aangeboden zodat ze met de methodieken aan de slag kunnen. Wanneer deelnemers zich aangetrokken voelen tot een bepaalde methode, zoals de Altazar Rossiter Method of EFT, raden we aan om je in die methode te verdiepen/specialiseren als vervolg op de Transformatief Coachtraining.

Wat raden jullie aan als voorbereiding in aanloop van de Transformatief Coachtraining en ter versteviging van mij als (aankomend) coach?

We raden je aan om bij een opgeleide Transformatief coach 1-op-1 sessies en/of workshops te doen, zo leer je de diepgang van de methode en de transformaties vanuit de cliënt-rol kennen. Ook kun je als voorbereiding een van de online trainingen doen binnen de Academie om al meer en meer bekend te raken met energiewerk, wat helpt om je energetische spier te groeien.

Wat kan ik tijdens en na de training doen als bijscholing en verdieping?

Sinds kort faciliteren wij, eens in de zoveel tijd Transformatiedagen alleen voor Bridgeman Coaches. Deze dag is is bedoeld om jou de juiste bedding te geven om je door te ontwikkelen als transformatief coach. Om te groeien. Je kunt hieraan meedoen tijdens en na de tranformatief coachtraining. Je gaat -samen met de andere coaches die zijn aangesloten- interventiesessies houden. Je verscherpt deze dag dus je skills als transformatief coach, wordt begeleidt en werkt aan blokkades en belemmerende overtuigingen.

Wat zijn de lestijden tijdens de dagen in Nederland?

De lestijden in Bussum zijn altijd met ontvangst van 09.00 uur en start om 09.30 en afronding rond 17.30 met uitloop naar 18.00 uur.

Hoe ziet de toetsing eruit in het examenblok?

Het eindexamen bestaat uit drie verschillende onderdelen:

 • Het schrijven van verschillende verslagen;
 • Praktijkexamen;
 • Theorie examen.

Tussen de lesblokken door schrijf je verschillende reflectieverslagen. Ook nemen we je algehele groei en inzet mee in de beoordeling.

Wat is het verschil tussen de online kennistraining Transformatief Coachen en de fysieke Transformatief coachtraining

Het verschil tussen de online en fysieke training is dat bij de online training het vooral gaat om het kennis over de Bridgeman Methode en transformatie coaching vergaren, jezelf als coach op een nieuwe manier bekijken en informatie tot je nemen. Je kunt de opgedane kennis invlecht in wat je al kunt en hebt een dieper begrip van de methode.

De nieuwste inzichten worden meegenomen in de online training en op een andere manier overgebracht. Het is een vertaalslag van het boek, met Robert als teacher. Een andere structuur als het boek maar geen vervanging. Allemaal een andere manier om de methode te integreren, op een andere laag.

Bij de fysieke training gaat het om de belichaming van het zijn van een Transformatief coach; je wordt begeleidt in deze belichaming en oefening van de methodes, hebt een mentor, een buddy, interactie met mededeelnemers, les van Robert Bridgeman, Rianne Manten en meerdere gastdocenten, twee lesweken deep diven op Terra Nova, dieper uitdiepen van de lesstof, ruimere mogelijkheid om vragen te stellen en met je eigen innerlijke blokkades aan de slag. Bij de fysieke training Transformatief Coachen krijg je bij slagen een diploma en mag je jezelf Transformatief Coach noemen.

De online training is bedoeld als kennistraining. Als je deze content goed wilt belichamen heb je meer vakmatige ontwikkeling nodig met coachvaardigheden en met energiewerk. Dat is onderdeel van de fysieke training.

Welke kosten maak ik buiten de investering in de training zelf en wat zit er in de investering inbegrepen?

Wij raden aan om sessies te ondergaan bij een opgeleide Transformatief Coach, je wordt namelijk betere coach als je je eigen stukken heelt. Je maak je kanaal steeds schoner, waardoor je de cliënt ook zuiverder kunt waarnemen. Uiteraard is dit naar eigen wens en dus erg lastig in te schatten wat hier de kosten van zullen zijn. Voor informatie hierover kun je met je mentor tijdens de training contact opnemen of kijk hier op de Bridgeman website.

In de investering zitten:

 • De scholingsdagen;
 • Teaching van verschillende teachers van binnen de Academie en ook meer dan 5 gastteachers;
 • Een  verzorgde lesweken in een retraitecentrum in NL.
 • In Nederland de koffie, thee en heerlijke lunch inbegrepen;
 • Quantum learning tijdens de gehele training;
 • Een zeer uitgebreide online leeromgeving;
 • Een aparte besloten Facebook groep met de leergang;
 • Begeleiding door een mentor;
 • Samen optrekken met een buddy;
 • Diepgaand contact met gelijkgestemde deelnemers die in hetzelfde groeiproces zitten als jij!

Kan ik in termijnen betalen?

Ja, je kunt ook in 6 of 8 maandelijkse termijnen betalen (dit gaat via automatische incasso), dat geef je dan aan op je intakeformulier. Na inschrijving start je automatische incasso. We vragen dat het bedrag voldaan is voordat de training is afgerond.

Hoe kan ik een opgeleide coach vinden?

We raden aan om sessies te ondergaan bij een opgeleide Transformatief Coach, je wordt namelijk betere coach als je je eigen stukken heelt en je programmering en schaduw doorziet. Je maak je kanaal steeds schoner, waardoor je de cliënt ook zuiverder kunt waarnemen. Voor informatie hierover kijk vooral hier op de Bridgeman website. Tijdens de training kun je met je mentor contact opnemen of via de opleidingscoördinator Faya van den Berg Faya@Bridgeman.nl.

Wat deelnemers zeggen

Marieke Gielen (Maag-darm-leverarts en transformatief coach)

Tijdens een noodzakelijke stilstand in dit leven kwam deze opleiding op mijn pad.

Al mijn verwachtingen zijn overtroffen. Dat ik -door zelf op alle lagen van mijn bestaan de schillen van de ui tot de essentie af te pellen- de ander hierin kan begeleiden, was mijn verwachting. Dat ik nu op elk moment makkelijk kan intunen op de Universele Cloud (U-cloud) en dus op het bewustzijn van de ander, dat had ik ook verwacht. Maar dat ik vervolgens in volle overgave intuïtief sessies kan geven, door een kanaal te zijn, gebruikmakend van helende krachten, helder weten, voelen en zien; dat overtreft al mijn verwachtingen!! Want dat is pure magie.

Ik ben mij bewust geworden van mijn bewustzijn. Angst, weerstand en boosheid verwelkom ik als een cadeau voor verdere groei en heling. Nu kan ik pas echt cliënten begeleiden op hun pad van transformatie en zelfhelend vermogen.

Alan Lentz (Voormalige) functie:  zelfstandig inspirator voor duurzame transities

Na jaren van ‘persoonlijk werk’ was ik toe aan ‘de volgende stap’. Die lag niet voor ’t oprapen maar werd de Transformatief Coach Opleiding. De student psychologie gaat ook zélf op de bank’ was mijn belangrijkste drijfveer.

Eerder al mijn belangrijkste ego-deel opgeruimd, dus kon nu vérder. Diepe delen tegengekomen en geheeld, prachtige technieken geleerd en mag daarmee nu anderen helpen met hún heling. Onvermoede talenten in mezelf gevonden en geleerd daarop te vertrouwen.

Mijn leven is een stukje rijker geworden, met zo nu en dan iets teveel inzicht(en) in mezelf en anderen.

De opleiding is holistisch en bijzonder, uniek in z’n soort. Fijne mentoren en begeleiders !

Linda Dronkers-Steijn
(Voormalige) functie(s)*: Oprichter Manifestatie Magazine en auteur Golven van geluk

Ik heb de Transformatie Coachopleiding bij Bridgeman gevolgd en die opleiding was voor mij de start naar een totaal ander leven. Ik heb genoten van Robert zijn kennis en inspiratie en heb heel veel geleerd over zelfontwikkeling en coaching. De coachopleiding was de reden om mij persoonlijk verder te ontwikkelen en uiteindelijk de overstap te maken van de financiële sector naar het oprichten van mijn eigen bedrijf. Inmiddels coach ik niet meer maar inspireer ik mensen over manifesteren via het Manifestatie Magazine. Ik ben Bridgeman en specifiek Robert super dankbaar dat ze het beginpunt waren van mijn reis! 

Nora Eker
Transformatie coach en stewardess

Mijn naam is Nora Eker. Ik werk als Transformatiecoach en als stewardess, leuke combinatie vind ik zelf. Toen ik mijn eigen praktijk startte, kwam ik al snel tot de conclusie dat ik nog wat miste als coach. Ik had meer structuur en kaders nodig. Een fundering zeg maar. Een opleiding die mij meer inzicht en tools aanreikt, waarop ik kon terugvallen. Ik was op zoek naar verdieping en bezieling, maar nog steeds vanuit een holistisch aanpak.

De opleiding Transformatiecoach heeft mij dit alles en nog veel meer gebracht. Niet alleen ikzelf ging door een ware transformatie proces, maar daarmee ook mijn coaching skills. Dankzij deze opleiding werk ik nu vanuit zelfvertrouwen, kennis en intuïtie. Bezield coachen!

Ik ben Fonny Freek, moeder van 3 zonen en inmiddels 8 jaar succesvol ondernemer.

Met veel passie en liefde begeleid ik dagelijks mijn cliënten op weg naar een gezonde leefstijl en een gezond gewicht in evenwicht. Het bewust worden van patronen, eetgedrag, emoties en voeding is een mooie reis die ik met mijn cliënten mag maken.

Toch ontbreekt er ergens “iets” in mijn begeleiding, iets waarmee we een definitieve verandering in ons leven kunnen maken. Iets dat aangeraakt mag worden, maar soms dieper in ons huist. Want eigenlijk gaat het in mijn praktijk niet over eten of kilo’s, het gaat over de mens en een overtuiging of blokkade die maakt dat mijn cliënten nu zijn zoals ze zijn.

Een jaar geleden werd mij duidelijk wat dat “iets” was. Tijdens een Transformatie Coach retraite die verzorgd werd door Robert Bridgeman mocht ik proeven van zijn coachmethode. Er ging een wereld voor mij open! Dit was waar ik al jaren naar opzoek was.                                         

Transformatief coachen gaat om zelfontwikkeling in de breedte. De hele mens wordt holistisch benaderd en er wordt gewerkt op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau.  Dit raakt de kern. Dit raakt mijn kern. Hiermee kan ik echt verschil maken in de eerste plaats in mezelf, maar ook voor- en met mijn cliënten.

Bijzonder is dat mijn cliënten ook steeds vaker zien dat de blokkade niet alleen op het fysieke- en emotionele vlak ligt. Ze spreken hun behoefte uit naar “meer”.

Deze bijzondere en mooie opleiding is de volgende stap in mijn ontwikkeling en groei. Wat een geluk dat ik dit mag doen!

Tjardo Meulenbroek
Ondernemer, Trainer en Coach

Mijzelf doorgronden en beter leren kennen is echt passie van mij. Ook om anderen hierin te helpen. Toen ik op deze transformatief coach opleiding stuitte, was ik meteen verkocht. Ik geloof erg in de holistisch aanpak en heb hiermee nog beter geleerd mijn conditionering te doorzien en waar te nemen op welke lagen mijn blokkades zitten en hoe ik deze kan genezen. Niet alleen bij mijzelf, maar ook bij anderen. In mijn bedrijf Critical Minds willen wij mensen het verschil laten maken door zichzelf te zijn. De handvatten die ik op de opleiding heb gekregen helpen mij in de begeleiding van mijn collega’s en onze klanten. 

Mano Leon de Kok
(Voormalige) functie*: DGA-podotherapie praktijk Hallux en Transformatief Coach

Ik dacht leuk, laat ik een coachopleiding doen met een spiritueel randje. Dat randje was een grote onderschatting. De opleiding is uniek door het aanleren van een heldere structuur en hele krachtige interventie tools. Tel daarbij op de handvaten die je krijgt om mensen te begeleiden in het energetische- en spirituele veld en je hebt de Bridgeman coachopleiding. Snel naar het ontstaan van een probleem en deze diep ontwortelen. Het was geweldig om zelf ook weer ondergedompeld te worden en eigen stukken op te ruimen voor meer vrijheid en liefde in mijn leven. Ik ben verschoven van een mentale spirituele beoefenaar naar het belichamen van spiritualiteit. Het is geweldig om met deze methode mensen te kunnen helpen. 

 

Deel dit!