Nieuwe tijdse bedrijfsvoering: De Semco way!

19 juni 2012

Ricardo Semler (Sao Paulo, 1959) is een Braziliaans ondernemer. Hij is de CEO en hoofdeigenaar van Semco SA, een Braziliaans bedrijf dat vooral bekend staat omwille van zijn radicale vorm vanIndustriele democratie en corporate re-engineering. De omzet van Semco is onder zijn leiding gestegen van US$ 4 miljoen in 1982 tot US$ 212 miljoen in 2003 en zijn innovatieve business management methoden wekken wereldwijd veel interesse op.

“The Semco Way” (“Semco Stijl”) is gebaseerd op een open geest en een open managementstijl en is in die zin vrij verschillend van conventioneel gemanagede bedrijven. Semco is een onderneming die verschillende karakteristieken vertoont die door CEO Ricardo Semler ingevoerd werden. Een basisstrategie bestaat erin dat hij door de jaren heen verschillende managementstijlen overbodig maakte. Bijgevolg werkt hij tegenwoordig als “parttime” manager en hij verwerft weinig inzicht in zijn onderneming. De filosofie van het bedrijf is gebaseerd op 10 principes.

  1. Om een betrouwbaar en geloofwaardig bedrijf te zijn
  2. Waardeer eerlijkheid en transparantie boven alle tijdelijke belangen
  3. Zoek een balans tussen kortetermijn- en langetermijnwinsten
  4. Lever producten en services aan een faire prijs die door de klant erkend worden als de beste op de markt
  5. Bedien de klant met gedifferentieerde service en geef verantwoordelijkheid voorrang op winst
  6. Stimuleer creativiteit, ondersteun de durver
  7. Spoor iedereen aan om te participeren en om beslissingen die van bovenaf worden opgelegd in vraag te stellen
  8. Zorg voor een informele een aangename omgeving met een professionele houding en vrij van vooroordelen
  9. Zorg voor een veilige arbeidsomgeving en controleer de industriële processen om personeel en omgeving te beschermen
  10. Heb de moed om onze fouten te erkennen en begrijp dat alles altijd beter kan.

De atmosfeer binnen het bedrijf is zeer gemoedelijk. Er zijn geen vaste kledingsvoorschriften, geen zitregeling en werknemers werken in open kantoren omdat men denkt dat dat de interne stroom van informatie optimaliseert. Er zijn bepaalde hiërarchieën bij Semco maar ze zijn vlakker dan de meeste andere. Elke afdeling is verplicht om elke drie maanden haar financiële rekeningen kenbaar te maken zodat elke medewerker de opportuniteit krijgt om er inzicht in te verwerven. SEMCO heeft computertoepassingen ontwikkeld om het personeel te leren hoe ze de balansen en cashflowcijfers moeten interpreteren. Alle vergaderingen met inbegrip van de directiecomités zijn toegankelijk voor alle werknemers, waarbij iedereen het recht heeft om mee te beslissen over elk onderwerp. De arbeidsuren zijn zeer flexibel, afhankelijk van het werkterrein. CEO Ricardo Semler woont buiten de stad en bezoekt het bedrijf maar nu en dan. Hij gelooft dat als men de medewerkers vrijheid geeft, ze met meer verantwoordelijkheidszin gaan handelen. Volgens hem is het idee van controle een illusie.

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Ricardo_Semler

Deel dit!

Een bericht schrijven

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *