Persbericht: Neurenberg, 12 april 2036

5 juni 2014

De grootste criminele organisatie ooit, eindelijk opgerold

Het doek is gevallen voor de grootste criminele organisatie die de mensheid ooit gekend heeft. In de beklaagdenbankjes in de rechtbank te Neurenberg zitten ze naast elkaar. Zonnebrillen op en oortjes in. Gezichten sip en verbeten. Ze behoren tot de laatste generatie van een groep die nu hoofdverantwoordelijk wordt gesteld voor de vernietiging van de natuur en het welzijn op de planeet. Beursdirecties, aandeelhouders en raden van bestuur van grote multinationals en banken. De aanklacht: Sinds het uitbreken van de industriële revolutie hebben deze partijen decennia lang, zonder scrupule de maatschappij leeggezogen. Via slimme wegen werd geld, dat door werk van personeel van organisaties werd verdiend, omhoog gezogen en uitbetaald aan aandeelhouders.

Geld-BM Bridgeman 2042Hiervoor was een speciale constructie opgezet: de beurs. Voor menig multinational en bank betekende dit dat per jaar miljarden dollars die langs deze weg in de handen van de steeds zichzelf verrijkende aandeelhouders vielen. Met het welzijn van medewerkers, het milieu en de planeet werd geen enkel rekenschap gehouden. Alle aandacht ging uit naar winst, dividenden en aandeelhoudersbelangen. Gedurende de jaren dat deze mannen en vrouwen zich met deze praktijken bezig hielden, stierven miljoenen mensen aan hongersnood, werden oorlogen uitgevochten om macht en olie, (die voorkomen hadden kunnen worden), werden overheden beïnvloed en omgekocht door lobby’s en werd geen enkele aandacht geschonken aan het leven van miljarden buitensporig arme mensen op deze planeet.

En dat is nu precies de aanklacht. De beklaagden worden drie hoofdzaken kwalijk genomen door het internationale gerechtshof van de mensheid. De eerste aanklacht is het met voorbedachten rade, op grote schaal oplichten en dom houden van de miljoenen mensen die werkzaam waren binnen deze organisaties. Deze mensen werd wijsgemaakt dat het normaal was om hard te werken voor een salaris, binnen een machtsstructuur en toe te staan dat een onevenredig groot deel van de verdiende gelden in de organisaties naar boven werden doorgesluisd ten behoeve van de aandeelhouders. De tweede aanklacht is het negeren van hongersnood, oorlog en armoede van miljarden mensen, terwijl goed voor zichzelf gezorgd werd en in luxe werd geleefd door de beklaagden. De derde aanklacht was het op brute wijze leegroven van de planeet als het gaat om grondstoffen als hout, ruwe olie, ijzererts edelmetalen en dergelijke, ten behoeve van eigenbelang en met als gevolg zware vervuiling en verwoesting.

Sinds de revolutie van de mensheid in 2035 worden dergelijke zaken niet meer geaccepteerd. Het nieuw opgestelde verdrag voor samenleven in liefde en compassie staat niet toe dat een individu of groep zichzelf verrijkt terwijl er elders op de planeet armoede of oorlog heerst. Het collectieve inzicht dat we samen op 1 planeet leven en allemaal onderdeel zijn van hetzelfde organisme dat sinds 2014 het “Ruimteschip aarde” wordt genoemd (een naam in het leven gebracht door de destijds ontwaakte astronaut en professor Wubbo Ockels) en waar alle mensen en dieren deel van uitmaken maakt het onmogelijk en onacceptabel voor individu(en) zich te wijden aan zelf verrijking ten koste van anderen. Het is duidelijk dat deze groep beklaagden zich op een schandalige wijze heeft schuldig gemaakt aan bovenstaande aanklachten en meer. Het is dan ook de verwachting dat het internationale hof voor de mensheid tot zware straffen over zal gaan als het opruimen van sloppenwijken, het verzorgen en begeleiden van gedwongen tienerprostitués en het terugbetalen van gestolen gelden aan werknemers en andere belanghebbenden in genoemde organisaties.

Even voorstellen: Robert Bridgeman is onderzoeker, auteur, coach en spreker. Hij onderzoekt methoden om bewustzijn te ontwikkelen door ze zelf te ondergaan. Robert studeerde in centra en kloosters over de hele wereld en woonde 2 jaar in Azië. Hij is co- founder van Bridgeman Community, een internationaal netwerk van professionele coaches. Robert schreef het boek: Start vandaag met lichter leven. Waaraan professoren Herman Wijffels en Paul de Blot, alsmede meditatieleraar Tijn Touber, spreker en innovator Martijn Aslander en Iceman Wim Hof een bijdrage leverden. Samen met Wim Hof beklom hij in januari 2014 Mount Kilimanjaro in Tanzania in 48 uur én in korte broek om aan te tonen dat we het sympatisch zenuwstelsel kunnen beïnvloeden. Robert is tevens als trainer verbonden aan het Search Inside Yourself Leadership Institute in San Francisco (Dat ontstond vanuit Google en Stanford University) en beschikt daarmee over het meest actuele hersenonderzoek. Hij blogt elke donderdag over zijn doorlopende veldonderzoek: over wat hij meemaakt, onderweg tegenkomt en waar hij zich over verwondert

Deel dit!

Een bericht schrijven

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *